Logo GAK

placówki

Powrót do GAKu Logo GAK

Rozpoczynamy realizację projektu „Praktykuj w kulturze” w ramach programu Erasmus+ GAK

Rozpoczynamy realizację projektu „Praktykuj w kulturze” w ramach programu Erasmus+

ekran komputera, na którym widoczne są twarze rozmówców online.

Flaga Unii Europejskiej - 12 żółtych gwiazdek w kręgu na niebieskim tle. Napis: Współfinansowane przez Unię Europejską.
Gdański Archipelag Kultury przystępuje do kluczowej fazy realizacji projektu „Praktykuj w kulturze” w ramach programu Erasmus +KA122-ADU Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności dorosłych osób uczących się i kadry w sektorze edukacji dorosłych.

Za nami pierwszy etap rekrutacji online do projektu oraz wstępne plany i ustalenia. Z kolei przed nami kilkanaście miesięcy prowadzenia projektu w ramach, którego realizowane będą dwa główne cele:

  • podniesienie kompetencji kadry zajmującej się edukacją dorosłych i prowadzeniem międzynarodowych projektów edukacyjnych,
  • zwiększenie kompetencji językowych naszych pracowników.

Projekt potrwa do 29 lutego 2024 roku. W tym czasie zrealizujemy 20 mobilności w 7 krajach Unii Europejskiej. Odwiedzimy, między innymi, takie organizacje jak European Cultural Centre Italy
w Wenecji czy Freies Theaterhaus GmbH we Frankfurcie nad Menem.

O wszystkich działaniach, wyjazdach i efektach będziemy Was informować na bieżąco.