Logo GAK

placówki

Mobilny Dom Kultury GAK

Mobilny Dom Kultury

 

Mobilny Dom Kultury to wakacyjna oferta Gdańskiego Archipelagu Kultury, koordynowana przez Główną grupą odbiorców  są dzieci i młodzież szkolna. Ofertę uzupełniają działania skierowane do dorosłych, w tym seniorów i rodziców z dziećmi (aktywności rodzinne).  

Za realizację programu i produkcję projektu odpowiada zespół składający się ze stałych pracowników GAK, uzupełnionych animatorami zewnętrznymi oraz profesjonalnymi instruktorami.

Mobilny Dom Kultury oparty jest na mobilnej infrastrukturze, umożliwiającej organizację wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w różnych dzielnicach Gdańska. Przy projektowaniu MDK oparto się na motywie „cyrku”, czyli wędrującego obiektu, stanowiącego atrakcję już przez sam fakt swojej mobilności, podróżowania, pojawiania się w nowych miejscach jako nowy obiekt.

Program projektu opracowany jest każdorazowo na podstawie najatrakcyjniejszych i najpopularniejszych zajęć i wydarzeń organizowanych w placówkach Gdańskiego Archipelagu Kultury specjalnie dopasowanych do charakteru projektu i miejsc, gdzie jest realizowany. Opiera się na najatrakcyjniejszych aktywnościach realizowanych w ciągu roku przez placówki GAK, wzbogaconych działaniami dedykowanymi projektowi i współorganizowanymi z partnerami lokalnymi. Koncentrujemy się przede wszystkim na ofercie dla dzieci i młodzieży, uzupełniając program aktywnościami dla rodzin, seniorów i odbiorców dorosłych. W programie są zawsze warsztaty artystyczne (plastyczne, teatralne, muzyczne, taneczne, ekologiczne itp.), happeningi i widowiska uliczne, spektakle teatralne dla dzieci, koncerty muzyczne dla dzieci i dorosłych, spotkania, wystawy, wycieczki, aktywności realizowane z partnerami lokalnymi.

Do chwili obecnej odbyły się już cztery edycje tego projektu. Z naszymi propozycjami gościliśmy już w Nowym Porcie, na Przymorzu, Jasieniu, Chełmie, Łostowicach, Przeróbce, w Gdańsku Osowie, Śródmieściu.