MENU

  Logo GAK

  placówki

  Powrót do GAKu Logo GAK

  Niema Opera Niema Opera

  ___wstecz

  Projekt „Niema Opera” dofinansowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu dotacyjnego „Kultura dostępna”.

  Z wielka przyjemnością pragniemy was poinformować, że Projektornia Gdańskiego Archipelagu Kultury realizuje projekt „Niema Opera” dofinansowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu dotacyjnego „Kultura dostępna”.

   

  Czym wyróżnia się „Niema Opera”?

   

  Jest to projekt, który przy pomocy języka migowego oraz języka teatru przedstawi opowieść uczestników z niepełnosprawnością słuchową o ich wrażliwości oraz o tym jak postrzegają otaczający świat. Rzeczywistość jest w znacznej mierze zdefiniowana i opisana przez osoby słyszące i przez pryzmat w jaki doświadczają różnych zjawisk i wyzwań dnia codziennego. „Niema opera” stwarza przestrzeń do ukazania świata oczami osób z niepełnosprawnością, co stanowić będzie wartościowe doświadczenie zarówno dla uczestników działań warsztatowych jak i dla publiczności, która zobaczy finałowe widowisko. Za jego reżyserię odpowiada Tomasz Valldal Czarnecki – znany i doceniany wśród trójmiejskiej publiczności aktor i reżyser, który w unikalnym dla siebie stylu potrafi poruszyć serce i wrażliwość odbiorców swoich widowisk.

   

   

  Loga wszystkich placówek

  Jest to projekt niezwykły nie tylko ze względu na rozmach podejmowanych działań, ale przede wszystkim ze względu na swoją misję. Jego zadaniem jest prowadzenie interdyscyplinarnych działań edukacyjnych, łączących teatr, taniec i operę. Działania skierowane są do młodzieży z niepełnosprawnością słuchową oraz do młodzieży słyszącej. Projekt rozpoczyna się od przeprowadzenia licznych spotkań warsztatowych z obrębu twórczego pisania, teorii teatru, tańca oraz nauki języka migowego dla uczestników słyszących. Finał projektu stanowi przygotowanie i przedstawienie integracyjnego spektaklu „Niema Opera”, w którym to zagrają uczestnicy warsztatów. Zadaniem uczestników słyszących będzie napisanie recenzji teatralnej zawierającej wrażenia z obejrzanego spektaklu. Opisane wyzwania twórcze będą nie tylko cennym doświadczeniem dla uczestników, ale także stworzą pole do inspirującej wymiany perspektyw, przy wykorzystaniu swoich naturalnych predyspozycji i uwarunkowań.

   

  Do tej pory Projektornia Gdańskiego Archipelagu Kultury zrealizowała następujące zadania przewidziane w ramach projektu „Niema Opera”:

   

  • Warsztaty teoretyczno-teatralne „Dłoń w teatrze” poprowadzone przez Jadwigę Możdżer, która realizuje projekty teatralne jako scenarzystka, aktorka i reżyserka. Celem warsztatów było zobrazowanie inspiracji projektowych, a także osadzenie działań grupy warsztatowej w historii teatru. W trakcie nich zostanie omówiona opera „Niema z Portici”, a także rola znaku w teatrze i operze Dalekiego Wschodu. Warsztaty zostały poprowadzone z dwoma grupami uczestników słyszących oraz z grupą uczestników z niepełnosprawnością słuchową.
  • Warsztaty z twórczego pisania z Barbara Piórkowską – pisarką, poetką. autorką powieści „Szklanka na pająki” i „Kraboszki” oraz prozy „Utkanki”. Celem warsztatów było zapoznanie uczestników słyszących z pisaniem recenzji teatralnych. Umiejętność ta będzie przydatna uczestnikom w kolejnych etapach projektu. Z kolei uczestnicy z niepełnosprawnością słuchową podzielili się  swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami, które będą stanowiły podstawę scenariusza „Niemej Opery”. Za pomocą skojarzeń i zabawy słowem uczestnicy stworzyli garść inspiracji, które zostaną przełożone na język teatru w finałowej części projektu.
  • Kurs języka migowego dla młodzieży słyszącej, prowadzony we współpracy ze Stowarzyszeniem „Okno na Świat”.
  • Warsztaty taneczne dla uczestników z niepełnosprawnością słuchową.

  Obecnie stworzona jest muzyka do spektaklu przez Ignacego Wiśniewskiego, pianisty jazzowego oraz kompozytora muzyki teatralnej i filmowej. Muzyka będzie nawiązywała do opery „Niema z Portici”, która stanowi punkt odniesienia i inspirację dla niniejszego projektu. Powstał także scenariusz widowiska autorstwa Barbary Piórkowskiej. Obecnie na jego kanwie powstaje spektakl reżyserowany przez Tomasza Valldala Czarneckiego.

  Akcja dramatyczna spektaklu przedstawiona będzie z perspektywy osób z niepełnosprawnością słuchową. Będzie to kreatywna zabawa formą sceniczną w dwóch językach polskich: migowym i mówionym. Na darmowe pokazy spektaklowe, zapraszamy 29.10 oraz 30.10 do Stacji Orunia GAK na ul. Dworcowej 9.

  Spektakl będzie również dostępny przez miesiąc na platformie YouTube oraz na Facebooku Gdańskiego Archipelagu Kultury. Jest to eksperymentalna wariacja na temat opery „Niema z Portici” Daniela Aubera oraz ukazanie naturalności i wrażliwości osób  głuchych. Uczestnicy przedstawią swoją wizję świata w sposób  barwny i zaskakujący, dzięki czemu odbiorca będzie miał okazję zobaczyć świat oczami najmniejszych osób z niepełnosprawnością słuchową. Zapraszamy na niezwykłe spotkanie ze światem teatru!

  Dalsze cele projektu to:

  • budowanie kapitału społecznego i usuwanie różnić społeczno-mentalnych poprzez włączanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze osób ze szczególnymi potrzebami i ich współdziałanie z młodzieżą pełnosprawną
  • wypracowanie niekomercyjnej oferty edukacyjno-kulturalnej dla osób dotąd niezaangażowanych w życie kulturalne
  • ukierunkowanie działań na młodzież szkolną i nawiązanie ze szkołami z Trójmiasta,
  • niwelowanie barier ekonomicznych oraz kompetencyjnych poprzez stworzenie młodzieży możliwości pracy nad spektaklem inspirowanym wybitnym dziełem muzycznym pod nadzorem znanych i wykwalifikowanych twórców
  • budowanie kompetencji odbiorów kultury poprzez włączanie młodzieży pełnosprawnej do tworzenia własnych recenzji teatralnych
  • popularyzacja opery wśród młodzieży

   

  Niema Opera – regulamin wydarzenia

  [po lewej godło; po prawej szaro-czerwony napis ministerstwo kultury dziedzictwa narodowego i sportu]           [powyżej czarny napis kultura; poniżej czerwony napis dostępna; po lewej czerwone obramowanie]      [po lewej flaga Rzeczpospolitej Polski; po prawej godło]

   

  Niema opera plakat_A3 budzet_panstwa