MENU

  Logo GAK

  placówki

  Powrót do GAKu Logo GAK

  Niema Opera Niema Opera

  ___wstecz

  Projekt „Niema Opera” dofinansowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu dotacyjnego „Kultura dostępna”.

  Projektornia Gdańskiego Archipelagu Kultury zrealizowała projekt „Niema Opera” dofinansowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu dotacyjnego „Kultura dostępna”.

   

  Czym wyróżnia się „Niema Opera”?

   

  Jest to projekt, który przy pomocy języka migowego oraz języka teatru przedstawił opowieść uczestników z niepełnosprawnością słuchową o ich wrażliwości oraz o tym jak postrzegają otaczający świat. Rzeczywistość jest w znacznej mierze zdefiniowana i opisana przez osoby słyszące i przez pryzmat w jaki doświadczają różnych zjawisk i wyzwań dnia codziennego. „Niema opera” stwarza przestrzeń do ukazania świata oczami osób z niepełnosprawnością, co stanowić będzie wartościowe doświadczenie zarówno dla uczestników działań warsztatowych jak i dla publiczności, która zobaczy finałowe widowisko. Za jego reżyserię odpowiedzialny był Tomasz Valldal Czarnecki – znany i doceniany wśród trójmiejskiej publiczności aktor i reżyser, który w unikalnym dla siebie stylu potrafi poruszyć serce i wrażliwość odbiorców swoich widowisk.

   

   

  Loga wszystkich placówek

  Jest to projekt niezwykły nie tylko ze względu na rozmach podejmowanych działań, ale przede wszystkim ze względu na swoją misję. Jego zadaniem było prowadzenie interdyscyplinarnych działań edukacyjnych, łączących teatr, taniec i operę. Działania skierowaliśmy do młodzieży z niepełnosprawnością słuchową oraz do młodzieży słyszącej. Projekt rozpoczął się od przeprowadzenia licznych spotkań warsztatowych z zakresu twórczego pisania, teorii teatru, tańca oraz nauki języka migowego dla uczestników słyszących. Finałem projektu było przygotowanie i przedstawienie integracyjnego spektaklu „Niema Opera”, w którym to zagrali uczestnicy warsztatów. Słyszący uczestnicy projektu napisali recenzje teatralne zawierające wrażenia z obejrzanego spektaklu. Opisane wyzwania twórcze okazały się nie tylko cennym doświadczeniem dla uczestników, ale także stworzyły pole do inspirującej wymiany perspektyw, przy wykorzystaniu swoich naturalnych predyspozycji i uwarunkowań.

   

  Do tej pory Projektornia Gdańskiego Archipelagu Kultury zrealizowała następujące zadania przewidziane w ramach projektu „Niema Opera”:

   

  • Warsztaty teoretyczno-teatralne „Dłoń w teatrze” poprowadzone przez Jadwigę Możdżer, która realizuje projekty teatralne jako scenarzystka, aktorka i reżyserka. Celem warsztatów było zobrazowanie inspiracji projektowych, a także osadzenie działań grupy warsztatowej w historii teatru. W trakcie nich została omówiona opera „Niema z Portici”, a także rola znaku w teatrze i operze Dalekiego Wschodu. W warsztatach brały udział dwie grupy uczestników słyszących oraz z grupa uczestników z niepełnosprawnością słuchową.
  • Warsztaty z twórczego pisania z Barbarą Piórkowską – pisarką, poetką. autorką powieści „Szklanka na pająki” i „Kraboszki” oraz prozy „Utkanki”. Celem warsztatów było zapoznanie uczestników słyszących z pisaniem recenzji teatralnych. Nabyta umiejętność została wykorzystana w kolejnych etapach projektu. Z kolei uczestnicy z niepełnosprawnością słuchową podzielili się  swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami, które wykorzystano jako podstawę scenariusza „Niemej Opery”. Za pomocą skojarzeń i zabawy słowem uczestnicy stworzyli garść inspiracji, które później przełożyli na język teatru w finałowej części projektu.
  • Kurs języka migowego dla młodzieży słyszącej, prowadzony we współpracy ze Stowarzyszeniem „Okno na Świat”.
  • Warsztaty taneczne dla uczestników z niepełnosprawnością słuchową.

   

  Muzyka

  Muzykę do spektaklu skomponował Ignacy Wiśniewski, pianisty jazzowego oraz kompozytor muzyki teatralnej i filmowej. Muzyka spektaklu „Niema Opera” nawiązywała do opery „Niema z Portici”, która stanowi punkt odniesienia i inspirację dla niniejszego projektu.

  Scenariusz

  Scenariusz widowiska jest autorstwa Barbary Piórkowskiej. Na jego kanwie powstał spektakl, który reżyserował Tomasz Valldala Czarneckiego.

  Akcja dramatyczna spektaklu przedstawia perspektywy osób z niepełnosprawnością słuchową. Jest to kreatywna zabawa formą sceniczną w dwóch językach polskich: migowym i mówionym. Dwa darmowe pokazy spektaklowe, odbyły się 29.10 oraz 30.10 w Stacji Orunia GAK przy ul. Dworcowej 9 w Gdańsku.

  Spektakl dostępny był przez miesiąc na platformie YouTube oraz na Facebooku Gdańskiego Archipelagu Kultury. Jest to eksperymentalna wariacja na temat opery „Niema z Portici” Daniela Aubera oraz ukazanie naturalności i wrażliwości osób  głuchych. Uczestnicy zaprezentowali swoją wizję świata w sposób  barwny i zaskakujący, dzięki czemu odbiorca miał okazję zobaczyć świat oczami najmniejszych osób z niepełnosprawnością słuchową.

  Dalsze cele projektu to:

  • budowanie kapitału społecznego i usuwanie różnić społeczno-mentalnych poprzez włączanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze osób ze szczególnymi potrzebami i ich współdziałanie z młodzieżą pełnosprawną
  • wypracowanie niekomercyjnej oferty edukacyjno-kulturalnej dla osób dotąd niezaangażowanych w życie kulturalne
  • ukierunkowanie działań na młodzież szkolną i nawiązanie ze szkołami z Trójmiasta,
  • niwelowanie barier ekonomicznych oraz kompetencyjnych poprzez stworzenie młodzieży możliwości pracy nad spektaklem inspirowanym wybitnym dziełem muzycznym pod nadzorem znanych i wykwalifikowanych twórców
  • budowanie kompetencji odbiorów kultury poprzez włączanie młodzieży pełnosprawnej do tworzenia własnych recenzji teatralnych
  • popularyzacja opery wśród młodzieży

   

  Niema Opera – regulamin wydarzenia

  [po lewej godło; po prawej szaro-czerwony napis ministerstwo kultury dziedzictwa narodowego i sportu]           [powyżej czarny napis kultura; poniżej czerwony napis dostępna; po lewej czerwone obramowanie]      [po lewej flaga Rzeczpospolitej Polski; po prawej godło]

   

  Niema opera plakat_A3 budzet_panstwa