Logo GAK

placówki

Przetargi GAK

Przetargi

Gdański Archipelag Kultury, Gdańsk ul. Dworcowa 9, zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługi poligraficzne/drukarskie.

W związku z pytaniem wykonawcy o nakład  i format katalogu (poz.61 tabelki), zamawiający uzupełnia tj. nakład 100 szt. format A 4

Przedmiot zamówienia:

  • Przedmiotem zamówienia są sukcesywne usługi poligraficzne/drukarskie wraz z dostarczeniem wykonanego przedmiotu zamówienia do placówek GAK na terenie trójmiasta.
  • Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany w dołączonym zał. nr.1.
  • Termin realizacji zamówienia  do 3 dni roboczych. Ilości podane w zał.nr 1 są szacunkowe  i mogą ulec zmianie.

Umowa zawarta będzie na 1 rok – od 01.06.2022 do 31.05.2023 r. Wypełniony zał.nr. 1 proszę przesłać do dnia 23.05.2022r na maila ewa.gryckiewicz@gak.gda.pl.W wyborze oferty będzie brana pod uwagę najniższa suma jednostkowa cena  brutto z zał. nr .1.