Logo GAK

placówki

Przetargi i zapytania ofertowe GAK

Przetargi

Gdański Archipelag Kultury Gdańsk ul. Dworcowa 9 zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługi poligraficzne/drukarskie.

 

  1.  Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne usługi poligraficzne/drukarskie wraz z dostarczeniem wykonanego przedmiotu zamówienia do placówek GAK na terenie Gdańska na koszt Wykonawcy. Zamawiający posiada osiem placówek kulturalnych, w których często projekty do druku przychodzą na ostatnią chwilę w związku z tym realizacja w tych wyjątkowych sytuacjach musi być szybka. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany w dołączonym zał. nr.1. Ilości podane w zał.nr 1 są szacunkowe  i mogą ulec zmianie.
  2. Istotne postanowienia umowy:
  • umowa zawarta będzie na 1 rok- od 15.06.2024 do 14.06.2025 r.
  • termin realizacji zamówień planowanych 3 dni robocze
  • termin realizacji zamówień pilnych nie ujętych w planie do  5 godzin .(zgłoszonych w czasie pracy drukarni)
  • możliwość osobistego odbioru druku

Wypełniony zał.nr. 1 proszę przesłać do dnia 04.06.2024r na maila ewa.gryckiewicz@gak.gda.pl .W wyborze oferty będzie brana pod uwagę najniższa suma jednostkowa cena  brutto z zał. nr .1.

Załącznik nr 1

________________________________________________________________________________________________________

Gdański Archipelag Kultury Gdańsk ul. Dworcowa 9 zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup tonerów i tuszy.

  • Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oryginalnych tuszy lub tonerów do drukarek . Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany w zał. nr.1. Zakup tonerów będzie sukcesywny i dostosowany do rzeczywistych potrzeb zamawiającego.
  • Termin  wymagany wykonania zamówienia: od  01.06.2024 r do 31.05.2025r.

Wypełniony zał.nr 1 prosimy przesłać do dnia 24.05.2024r. na maila ewa.gryckiewicz@gak.gda.pl . W wyborze oferty będzie brana pod uwagę najniższa suma jednostkowa cena  brutto z zał. nr 1.

ZAŁĄCZNIK NR 1