Konkurs

TALENTY 2019

Jesteś tutaj

Uwaga start imprezy 8:00 rano!
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w XIII Edycji Konkursu Tanecznego "TALENTY"
 
Skierowany jest on do dzieci i młodzieży uprawiających:
taniec współczesny (modern, jazz),
taniec z przyborem gimnastycznym,
oraz inne formy tańca,
a także do dzieci debiutujących do lat 11.
 
Naszym celem jest popularyzacja tańca, przegląd autorskiej twórczości tanecznej, kształtowanie umiejętności współzawodnictwa, nawiązanie kontaktów między placówkami oraz wymiana doświadczeń.
 
Zgłoszenia przyjmujemy do 6 maja 2019 roku.

Wstęp wolny
 

TALENTY 2019 - HARMONOGRAM
Ze względu na bardzo dużą liczbę zgłoszeń turniej rozpocznie sie o godz. 8:00
Soliści - jesteśmy zmuszeni do skrócenia waszych prezentacji - do 1:30 ( muzyka będzie wyciszana ) Za zmiany serdecznie przepraszamy.
Jednocześnie informujemy, że plan zawodów jest orientacyjny może nieco ulec zmianie.
Ze względu na ograniczone miejsce w garderobach prosimy o płynną rotację zespołów.

7:50 Rozpoczęcie turnieju

8:00- DEBIUTY SOLO – do 7 lat

8:20 DEBIUTY SOLO – 8-11 lat

9:20 SOLO do 7 lat WSZYSTKIE FORMY TAŃCA

9:30 TANIEC WSPÓŁCZESNY FORMACJE do 7 lat

9:40 TANIEC Z PRZYBOREM FORMACJE do 7 lat

9:45 INNE FORMY TAŃCA FORMACJE do 7 lat

10:00 TANIEC WSPÓŁCZESNY DUETY 7-10 lat

10:15 INNE FORMY TAŃCA - TANIEC Z PRZYBOREM ( kategoria połączona ) DUETY 7-10 lat

10:30 – WRĘCZENIE NAGRÓD w kategorii debiuty, formacje do lat 7, duety do lat 10

11:00 TANIEC Z PRZYBOREM SOLO 8-10 lat

11:25 INNE FORMY TAŃCA SOLO 8-10 lat

11:50 TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 8-10 lat

12:25 TANIEC WSPÓŁCZESNY FORMACJE 8-10 lat

12:45 TANIEC Z PRZYBOREM FORMACJE 8-10 lat

13:00 INNE FORMY TAŃCA FORMACJE 8-10 lat

13:30 WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORIACH do lat 10

14:00 TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 11-12 lat

14:35 TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 13-14 lat

15:35 TANIEC Z PRZYBOREM SOLO 11-14 lat

16:20 INNE FORMY TAŃCA SOLO 11-14 lat

17:30 TANIEC WSPÓŁCZESNY DUETY 11-14 lat

17:40 TANIEC Z PRZYBOREM DUETY 11-14 lat

17:50 INNE FORMY TAŃCA DUETY 11-14 lat

18:00 TANIEC WSPÓŁCZESNY FORMACJE 11 – 14 lat

18:30 TANIEC Z PRZYBOREM FORMACJE 11 – 14 lat

18:45 INNE FORMY TAŃCA FORMACJE 11 – 14 lat

19:20 WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORIACH DO LAT 14

20:15 TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO powyżej 15 lat

21:05 INNE FORMY TAŃCA- TANIEC Z PRZYBOREM SOLO powyżej 15 lat

21:30 TANIEC WSPÓŁCZESNY DUETY powyżej 15 lat

21:50 INNE FORMY TAŃCA - TANIEC Z PRZYBOREM DUETY powyżej 15 lat
22:00 TANIEC WSPÓŁCZESNY FORMACJE powyżej 15 lat

22:10 INNE FORMY TAŃCA FORMACJE powyżej 15 lat

22:20 WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORIACH POWYŻEJ 15 LAT
ZAKOŃCZENIE TURNIEJU

 
 

 

XIII KONKURS TAŃCA „TALENTY”

REGULAMIN KONKURSU

 

 

Organizator:
Dom Sztuki Gdański Archipelag Kultury

ul. Stryjewskiego 25
80-625 Gdańsk – Stogi
tel/fax: 58 307 31 44
e-mail: domsztuki@gak.gda.pl

 

MIEJSCE POKAZÓW:
Stacja Orunia GAK, ul. Dworcowa 9, Gdańsk

 

TERMINY:

Karty Zgłoszeń wraz z dowodem opłaty startowej do dnia: 6 maja 2019
Pokazy: 18 maja 2019 (sobota), start 9:00 / próby parkietu: 8:00 - 9:00 /

 

 1.       CELE KONKURSU

 • popularyzacja tańca
 • przegląd autorskiej twórczości
 • aktywizacja lokalnych społeczności
 • kształtowanie umiejętności współzawodnictwa
 • nawiązanie kontaktów między placówkami, wymiana doświadczeń

 

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

Przegląd przeznaczony jest dla placówek szkolnych oraz pozaszkolnych amatorsko zajmujących się tańcem.

 

3. OPŁATA STARTOWA

 1. Warunkiem przyjęcia wykonawców do konkursu jest zgłoszenie pisemne oraz uiszczenie opłaty startowej w wysokości 25 zł od osoby za pierwszą wybraną kategorię taneczną.
 • Każda następna kategoria to koszt 15 zł od osoby.
 • płatne przelewem w terminie nieprzekraczającym 6.05.2019
  z dopiskiem „TALENTY 2019”, na nr konta:

BANK SPÓŁDZIELCZY W SZTUMIE

50 8309 0000 0085 6294 2000 0010

 

4. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 • Konkurs odbędzie się 18 maja 2019 roku w Stacja Orunia GAK,
  ul. Dworcowa 9 w  Gdańsku.
 • Jako pierwsze w konkursie biorą udział solistki, następnie duety i formacje.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do rozłożenia konkursu na dwa dni (18-19 maja) /w przypadku bardzo dużej liczby zgłoszeń/.
 • Z uwagi na liczbę zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do łączenia kategorii.
 • Organizator zastrzega sobie również prawo do zmiany w programie.
 • O przydzieleniu do danej kategorii decyduje rok urodzenia uczestnika (za okazaniem legitymacji szkolnej). W przypadku duetu o przydziale do kategorii wiekowej decyduje wiek starszego uczestnika, jednakże różnica wieku nie może przekraczać 3 lat. W przypadku formacji o przydzieleniu do kategorii wiekowej decyduje wiek 70% uczestników. W przypadku, gdy liczba uczestników starszych równa się młodszym, formacja występuje w starszej kategorii wiekowej. Jeden tancerz może brać udział wyłącznie w jednej formacji i duecie danej kategorii tanecznej.

 

5. KATEGORIE WIEKOWE:   

1. SOLIŚCI
– do 7 lat
– 8-10 lat
– 11-14 lat
– powyżej 15 lat

2. DUETY
– 7-10 lat
– 11-14 lat
– powyżej 15 lat

3. FORMACJE (od 4 do 26 osób – ze względu na ograniczoną przestrzeń taneczną):
– do 7 lat
– 8-10 lat
– 11 – 14 lat
– powyżej 15 lat

4. DEBIUTY (wyłącznie solo do 11 lat)
– do 7 lat
– 8-11 lat

 

6. KATEGORIE TANECZNE:


  1. TANIEC Z PRZYBOREM GIMNASTYCZNYM
   Organizator rozumie przez to wszystkie rekwizyty taneczne, bądź przybory gimnastyczne nie stanowiące elementu dekoracji, scenografii oraz nie będące przedmiotem muzycznym. Wykorzystanie przyboru musi być widoczne przez większość czasu trwania układu tanecznego. W przypadku formacji pompony cheerleaders nie są traktowane jako przybory. Układ taneczny może zawierać elementy akrobatyczne, jednak nie mogą one stanowić podstawy układu.
  2. TANIEC WSPÓŁCZESNY (MODERN, JAZZ)
   Oparty na idei baletu, pozbawiony jednak zasad, w szczególności kładzie nacisk na pokazanie emocji tancerza, który tańcząc układ, stara się opowiedzieć odbiorcy pewną historię poprzez ruchy charakterystyczne dla rodzaju tej opowieści.
  3. DEBIUTY – SOLO
   Wszystkie style taneczne z wyłączeniem hip hop oraz break dance.
   Dzieci w wieku do 11 lat, które rozpoczynają swoją karierę taneczną (taneczne doświadczenie minimum: 1 rok)
  4. INNE FORMY TAŃCA – solo, duety, formacje
   cheerleaders, show dance oraz inne formy tańca z wykluczeniem hip hop oraz break dance.

 

7. CZAS TRWANIA UKŁADU

 • Soliści i duety do 2 minut.
 • Formacje do 3,5 minuty.
 • Ewentualne przekroczenie czasu – do zakończenia frazy.
 • Dopuszczalne są różne style muzyczne, jak również łączenia nagrań.

 

8. SĘDZIOWIE

 • Prezentacje wszystkich zawodników oceniane są przez profesjonalną komisję sędziowską.
 •  W skład komisji sędziowskiej wchodzi również sędzia czasowy, który nadzoruje czas trwania układu każdego zawodnika.
 • Punkty przyznawane przez sędziów mieszczą się w skali od 1 do 10.
 • Ostateczną decyzję w momencie takiej samej punktacji podejmuje przewodniczący komisji sędziowskiej.


Kryteria oceny sędziów:

 • technika tańca
 • posługiwanie się przyborem
 • choreografia
 • właściwy dobór muzyki
 • estetyka i elegancja ruchów
 • estetyka kostiumu
 • ogólny wyraz artystyczny

 

9. ZGŁOSZENIA

 

 • Do udziału w zawodach, tancerza, zgłasza kierownik zespołu tanecznego poprzez zbiorową Kartę  Zgłoszenia, jest on także zobowiązany do przekazania organizatorowi, podpisanych przez rodziców zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczestników.
  • Instruktorzy mogą zgłosić dowolna liczbę tancerzy w poszczególnych kategoriach. 
   W przypadku dużej liczmy chętnych organizator zastrzega sobie prawo do  zamknięcia kategorii przed 6.05.2019.
  • Wykonawcy mogą brać udział we wszystkich kategoriach tanecznych (solista, duety, formacja). Jedna osoba nie może wystąpić w więcej niż jednym duecie lub formacji
   w tej samej kategorii tanecznej oraz wiekowej.
  • Kartę zgłoszenia oraz dowód wpłaty należy przesłać faksem (58 307 31 44) lub pocztą elektroniczną ( domsztuki@gak.gda.pl ) w nieprzekraczalnym terminie do  6.05.2019 roku
   do godziny 16:00.

 

 • Umieszczenie zawodników na liście startowej nastąpi po uiszczeniu opłaty startowej i przesłaniu Karty Zgłoszenia.
 • Szczegółowa lista startowa oraz program imprezy zostanie podana na tydzień przed zawodami na http://domsztuki.gak.gda.pl
 • Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia przesłane na inny niż wskazany powyżej adres mailowy lub fax.
 • Zgłoszenia i opłaty w kasie Domu Sztuki GAK przyjmujemy do 6.05.2019 roku.
 • Warunkiem przyjęcia Zgłoszenia jest dołączenie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

10.   WEJŚCIÓWKI DLA WIDOWINI

 Wstęp wolny - liczba miejsc ograniczona

 

11. WYMOGI TECHNICZNE, WYMOGI FORMALNE

 

 • Podkład muzyczny stanowi dostarczona płyta CD audio z jednym utworem
  lub z zaznaczeniem odpowiedniego numeru.
 • Organizator nie odpowiada za jakość dostarczonych (nagranych) płyt CD.
 • Organizator nie odpowiada za ubezpieczenie zawodnika.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na Sali podczas konkursu
  oraz prób.
 • Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Dom Sztuki GAK
  oraz kierownik artystyczny konkursu Agnieszka Humięcka,
  tel. 509 918 400 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 19:00).

 

 • 12.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Ostateczną i wiążącą interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 • W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator.
 • Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów regulaminu.

 

 • 13.   PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie Zgłoszenia, dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

a) Administratorem danych osobowych zbieranych w kartach zgłoszeń (uczestników i jego rodzica lub opiekuna prawnego) jest Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk; wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 2/ 92, NIP 583-10-10-860,

b) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować z IOD poprzez e-mail:  daneosobowe@gak.gda.pl  

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu Talenty 2019 przez Dom Sztuki Gdańskiego Archipelagu Kultury oraz w celach promocyjnych, także po zakończeniu konkursu.

d) Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

e) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.

Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska uczestników mogą zostać upublicznione w związku z ogłoszeniem wyników konkursu.

f) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub do momentu wycofania zgody.

g) Pani/Pan  ma prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

h)Pani/Pan  posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

i) Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie.

j) Pani /Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nie
18.05.19
sobota
08:00
Dom Sztuki
Konkurs
Nie