Artystyczne

SLAM w BLOKOWISKU: CHŁÓD

Jesteś tutaj

Nadciąga kolejny SLAM w Blokowisku.
Będzie to pierwszy w tym roku slam w ramach eliminacji do Ogólnopolskich Mistrzostw w Slamie Poetyckim! (szczegóły wkrótce)
Poetki i Poeci ostrzcie wiersze!
Kochana Publiczności – przybywaj!
 
SLAM
Slam to starcie poetów, artystów improwizujących, performerów, slamerów oceniane przez entuzjastyczną, choć zazwyczaj surową i krytyczną publiczność. Ważny jest tekst, a zdolności sceniczne mogą tylko pomóc. Powodem i przepustką do pojedynkowania się są autorskie teksty, chęć konfrontacji z innymi piszącymi oraz przede wszystkim potrzeba otrzymania feedbacku. W każdej rundzie występujący mają do dyspozycji 3 minuty. Publiczność większością głosów wybiera zwycięzcę danego pojedynku i kieruje go do następnej rundy. W końcu za mikrofonem zostaje już tylko król wieczoru.
 
SLAM w BLOKOWISKU
Uwaga! W rundzie pierwszej poprosimy Was o wykonanie tekstów zainspirowanych tematem „CHŁÓD”. W jaki sposób zaistnieje w Waszych wierszach zależy tylko i wyłącznie od Was. Liczy się pomysł i sprawność literacka!
 
W kolejnych rundach tematyka będzie już dowolna. Weźcie swoje najlepsze teksty i dajcie się osądzić naszej trójmiejskiej publiczności!
 
Zwycięzca otrzyma 500 zł,
 
Zgłoszenia do udziału w turnieju przyjmujemy mailowo: katarzyna@plama.art.pl
 
PUBLICZNOŚĆ
Jesteście niezbędni. Przybywajcie tłumnie i słuchajcie uważnie!
To Wy wybierzecie zwycięzcę!
 
Oczywiście jak zawsze nie zabraknie dodatkowych atrakcji!
 
WSTĘP WOLNY

 _____________________________

 

Regulamin slamu w ramach wydarzenia SLAM w BLOKOWISKU: CHŁÓD
25.01.2020 g. 19:00

1. Organizator: GAK PLAMA
2. Udział jest bezpłatny.
3. Zgłosić można się mailowo: katarzyna@plama.art.pl lub w dniu slamu osobiście na pół godziny przed startem.
4. Możliwa jest prezentacja tylko własnych tekstów.
5. Tekst można przeczytać z kartki.
6. Pojedynczy występ nie może przekroczyć 3 minut.
7. Organizator przyzna następujące nagrody:
•1 nagrodę główną dla zwycięzcy - nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł.
8. Turniej zostanie rozegrany systemem pucharowym.
9. O pojedynkach zadecyduje losowanie.
10. Zwycięzca pojedynku przechodzi do następnej rundy.
11. W rundzie pierwszej poprosimy o wykonanie tekstów zahaczających o „chłód”.
12. Liczba rund zależy od ilości zgłoszonych osób.
13. O zwycięstwie w danej rundzie decyduje publiczność poprzez głosowanie.
14. W przypadku remisu obowiązuje dogrywka.
15. Ze względu na ograniczony czas trwania wydarzenia organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia lisy startowej.
16. W przypadku większej liczby zgłoszeń o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
17. Uczestnik może korzystać z rekwizytów lub/i instrumentów muzycznych.
18. Uczestnik slamu poetyckiego zgadza się na rejestrację i wykorzystywanie swojego wizerunku w celach promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Organizatora.
19. Uczestnik wyraża zgodę na prawo do korzystania i rozporządzania przez organizatorów wykonaniem na następujących polach eksploatacji:
a publiczne wykonanie
b transmisja
c utrwalenia techniką audiowizualną dla celów promocyjnych artystów i projektu, zwielokrotnienia utrwaleń dokonanych jak wyżej
d wielokrotne odtwarzanie całości lub fragmentów za pomocą fonii i wizji przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity, publiczne udostępnianie tak, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym
e wprowadzenia do pamięci komputera i do sieci multimedialnej nadań bez ograniczeń
f wykorzystywania zapisu występu dla celów informacyjnych i promocyjnych
[20. Uczestnik zgadza się na przetwarzanie danych osobowych - RODO - całość informacji o danych osobowych na www.gak.gda.pl :)]
21. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Nie
25.01.20
sobota
19:00
Plama
Artystyczne
Nie
https://www.facebook.com/events/2749597148453454/