Konkurs

SLAM Poetycki w Blokowisku

Jesteś tutaj

Zapraszamy na slam poetycki do "Plamy" Gdański Archipelag Kultury, klubu położonego w malowniczej scenerii BLOKOWISKA gdańskiej Zaspy.
 
Będą wiersze, wygibasy, wrzaski i szepty! W wykonaniu poetów performerów i nie tylko!
 
SLAM
Slam to starcie poetów, artystów improwizujących, performerów, slamerów (a ostatnio nawet stand-uperów) oceniane przez entuzjastyczną, choć zazwyczaj surową i krytyczną publiczność. Ważny jest tekst, a zdolności sceniczne mogą tylko pomóc.
Powodem i przepustką do pojedynkowania się są autorskie teksty, chęć konfrontacji z innymi piszącymi oraz przede wszystkim potrzeba otrzymania feedbacku. W każdej rundzie występujący mają do dyspozycji 3 minuty. Publiczność większością głosów wybiera zwycięzcę danego pojedynku i kieruje go do następnej rundy. W końcu za mikrofonem zostaje już tylko król wieczoru.
 
SLAM w BLOKOWISKU
 
W rundzie pierwszej poprosimy o wykonanie tekstów zahaczających o temat „blokowiska”. W jaki sposób go wykorzystacie to już tylko i wyłącznie Wasza sprawa. Liczy się pomysł i sprawność literacka!
 
W kolejnych rundach tematyka jest już dowolna. Weźcie swoje najlepsze teksty i dajcie się osądzić! 
Zwycięzca otrzyma 500 zł, 3 półfinalistów po 50 zł.
 
Zgłoszenia slamerów przyjmujemy mailowo: daria@plama.art.pl 
 
PUBLICZNOŚĆ
Jesteście niezbędni! Przybywajcie tłumnie i słuchajcie uważnie!
 
MUZYKA
Muzycznie będzie nam towarzyszył projekt: CODING – Kacper Graczyk - gdyński producent, sound designer, kompozytor, wokalista i tekściarz. Od lat zaangażowany w wiele projektów muzycznych i dźwiękowych takich jak: aiodine (duet grający muzykę elektroniczną http://www.aiodine.com/), coding (solowy projekt elektroniczny w ramach, którego wydał parę albumów i ep-ek http://decodingsound.com/), twinkling (downtempowy duet elektroniczny https://soundcloud.com/twinklingsound), Soundcheck Sessions (kolektyw grający improwizowaną muzykę klubową https://www.facebook.com/soundchecksessions/)
Więcej: https://coding.bandcamp.com/releases
Posłuchajcie:
https://soundcloud.com/coding/sets/selection-of-contemporary
https://soundcloud.com/aiodine/sets/lp02
https://soundcloud.com/twinklingsound/sets/staring-at-crab-nebula
 
WSTĘP WOLNY
 
__________
Regulamin slamu w ramach wydarzenia SLAM w BLOKOWISKU
15 grudnia 2018, 17:00 – 20:00
 
1. Organizator: Gdański Archipelag Kultury, Plama i Dom Sztuki. 
2. Udział jest bezpłatny. 
3. Zgłosić można się mailowo: daria@plama.art.pl lub w dniu slamu osobiście na pół godziny przed startem. 
4. Możliwa jest prezentacja tylko własnych tekstów. 
5. Tekst można przeczytać z kartki. 
6. Pojedynczy występ nie może przekroczyć 3 minut. 
7. Organizator przyzna następujące nagrody:
•1 nagrodę główną dla zwycięzcy - nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł. 
•3 nagrody dla półfinalistów – nagrodę pieniężną w wysokości 50 zł.
8. Turniej zostanie rozegrany systemem pucharowym. 
9. O pojedynkach zadecyduje losowanie. 
10. Zwycięzca pojedynku przechodzi do następnej rundy. 
11. W rundzie pierwszej poprosimy o wykonanie tekstów zahaczających o „blokowisko”. 
12. Liczba rund zależy od ilości zgłoszonych osób. 
13. O zwycięstwie w danej rundzie decyduje publiczność poprzez głosowanie. 
14. W przypadku remisu obowiązuje dogrywka. 
15. Ze względu na ograniczony czas trwania wydarzenia organizator zastrzega sobie, że w slamie może uczestniczyć maksymalnie 16 osób. 
16. W przypadku większej liczby zgłoszeń o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. 
17. Uczestnik może korzystać z rekwizytów lub/i instrumentów muzycznych. 
18. Uczestnik slamu poetyckiego zgadza się na rejestrację i wykorzystywanie swojego wizerunku w celach promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Organizatora. 
19. Uczestnik wyraża zgodę na prawo do korzystania i rozporządzania przez organizatorów wykonaniem na następujących polach eksploatacji: 
1. publiczne wykonanie
2. transmisja
3. utrwalenia techniką audiowizualną dla celów promocyjnych artystów i projektu, zwielokrotnienia utrwaleń dokonanych jak wyżej
4. wielokrotne odtwarzanie całości lub fragmentów za pomocą fonii i wizji przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity, publiczne udostępnianie tak, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym
5. wprowadzenia do pamięci komputera i do sieci multimedialnej nadań bez ograniczeń
6. wykorzystywania zapisu występu dla celów informacyjnych i promocyjnych
 
20.Dane osobowe :
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. informujemy, że: 
a) Administratorem danych osobowych uczestnika, które są zawarte są w zgłoszeniu do wydarzenia jest Gdański Archipelag Kultury, ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 2/ 92, NIP 583-10-10-860
b) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się skontaktować z IOD poprzez e-mail: daneosobowe@gak.gda.pl 
c) Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji i przeprowadzenia wydarzenia „SLAM W BLOKOWISKU”, zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestnikom oraz w celach promocyjnych także po zakończeniu wydarzenia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez uczestnika.
d) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu wycofania zgody.
W przypadku przyznania nagrody- uczestnik zobowiązany jest do podania innych danych osobowych w celu wypłaty nagrody. Dane te będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze. 
e) Dane osobowe uczestników oraz opiekunów nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
f) Uczestnik oraz opiekun ma: prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania , prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
g) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w wydarzeniu ”SLAM w BLOKOWISKU”.
h) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
21.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 
22.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 
 
PRZEBIEG SLAMU
 
Utwory przedstawione w slamie poetyckim będą ocenianie przez publiczność w trakcie jawnego oraz anonimowego głosowania publiczności. 
Zwycięzca slamu poetyckiego zostanie wybrany na podstawie III etapowej eliminacji: 
1. I ETAP – ELIMINACJE: 
W zależności od liczby uczestników slamu rywalizacja będzie odbywała się w czterech grupach, w których występować będzie od 2 do 4 osób. Eliminacje na tym etapie mają za zadanie wyłonić 4 uczestników, którzy przejdą do półfinału. Publiczność dokona decyzji głosując przy pomocy kart przyporządkowanych określonemu uczestnikowi. Do następnego etapu przejdzie ta osoba, która zbierze najwięcej głosów. Każdy z występujących będzie miał za zadanie zaprezentować swój tekst w czasie do 2 min 30 sek. 
2. II ETAP – PÓŁFINAŁ: 
Do drugiego etapu przechodzą 4 osoby, które rywalizować będą ze sobą w pojedynku 1:1. Eliminacje na tym etapie mają za zadanie wyłonić 2 uczestników, którzy przejdą do finału. Publiczność dokona decyzji głosując przy pomocy kart przyporządkowanych określonemu uczestnikowi. Do następnego etapu przejdzie ta osoba, która zbierze najwięcej głosów. Każdy z występujących będzie miał za zadanie zaprezentować swój tekst w czasie do 3 min. 
3. III ETAP – FINAŁ: 
Do trzeciego etapu przechodzą 2 osoby, które rywalizować będą ze sobą w pojedynku 1:1. Eliminacje na tym etapie mają za zadanie wyłonić zwycięzcę. Publiczność dokona decyzji głosując przy pomocy kart przyporządkowanych określonemu uczestnikowi. Każdy z występujących będzie miał za zadanie zaprezentować swój tekst w czasie do 4 min. Wygrywa osoba z największą liczbą głosów.
Nie
Zwycięzca otrzyma 500 zł, 3 półfinalistów po 50 zł.

Zgłoszenia slamerów przyjmujemy mailowo: daria@plama.art.pl 

15.12.18
sobota
17:00
Plama
Konkurs
Nie
Dom Sztuki GAK
www.facebook.com/events/258797024986966