Konkurs

Limeryk Antydepresyjny - Wyniki Konkursu

Jesteś tutaj

WERDYKT JURY SPECJALNEGO LIMERYKOWISKA EPIDEMICZNO-PANDEMICZNEGO POD SZCZEGÓLNYMI AUSPICJAMI SANEPIDU, CZYLI KONKURSU NA LIMERYK ANTYKORONAWIRUSOWY

1 kwietnia 2020 roku Jury specjalnego Konkursu organizowanego przez klub Winda GAK Limerykowiska Epidem
iczno-Pandemicznego
w składzie:
Bogusław Jackowski – członek przewodzący,
Bartłomiej Dratkowski – członek porządkujący,
Marek Ryćko – członek weryfikujący,
Andrzej Trzaska – członek transcendentny (obecny duchem),
Katarzyna Burakowska – sekretynka kwarantannowa

po wnikliwym przeanalizowaniu nadesłanego obfitego materiału, obejmującego 81 utworów od 24 uczestników płci obojga, wydało werdykt, przytoczony in extenso, acz na razie bez protokołu, poniżej.
Jury zwyczajowo wyraża podziękowanie za aktywny udział w upowszechnianiu limeryków, które traktuje jako niezbędne suplementy diety, niepowodujące efektów ubocznych, przydatne i skuteczne zwłaszcza w okresach wzmożonego zagrożenia depresją, a tym bardziej pandemią. Jury dziękuje za zastosowanie się do z uwag dotyczących liczby nadsyłanych limeryków. Szczególną wdzięczność Jury wyraża limerykodawcom, którzy nadesłali tylko jeden limeryk.
Jury nadal uznaje za warunek sine qua non przyjęcia do konkursu dostarczonego materiału limerycznego i nie zamierza już (bez podania przyczyn) przymykać oczu na niestaranność językową. Jury serdecznie namawia do przemyślanego wyboru i skrupulatnego sprawdzenia polszczyzny nadsyłanych limeryków.

Jury tym razem przydzieliło Nagrodę Główną, zwaną w obcych językach Grand Prix.
Otrzymuje ją Barbara Zielińska z Grzybowa, między innymi za limeryk o Eufemii.

Ponadto Jury przydzieliło Bardzo Pierwszą Nagrodę, której laureatem został
Artur Kozłowski zaś laureatem Pierwszej Nagrody zostaje pan Ryszard Błaż z Nowego Tomyśla.

Jury przydzieliło również dwie równorzędne Drugie Nagrody. Laureatami zostali:
Adam Gwara i Bogdan Krajewski.

Jury przydzieliło także Trzecie Nagrody. Laureatami zostali:
Alicja Haftaniuk,
Paweł Szczeciński,
Mirosław Pukacz,
oraz Tadeusz Haftaniuk.

Nagrodę Specjalną Jury otrzymuje Mieczysław Somogy za inwencję plastyczną.

Natomiast Specjalną Nagrodę Jury otrzymują dwie panie Bożena Słomińska i Marta Andersson ze Sztokholmu za zadowolenie każdego z jurorów z osobna.

Ponadto Jury przyznało, z różnych powodów, pięć wyróżnień. Laureatami tychże zostali:
Bogdan Malach,
Grażyna Antas,
Piotr Piela,
Włodzimierz Guliński,
oraz Zbigniew Witosławski.

Poza tym Jury uznało, że sam udział w poprawianiu nastroju społeczeństwa jest powodem do publikacji po jednym z niecolimeryków i niekoniecznielimeryków, których autorami są: Tadeusz Charmuszko, Ryszard Zienkiewicz, Anna Białkowska, Mirosław Mularski, Elżbieta Posyniak-Rusin, Władysław Edelman i Katarzyna Gucałło.

Ze względu na wyjątkową sytuację oraz bez podania przyczyn Jury będzie publikowało na Facebooku, na profilu Klubu Winda GAK Protokół do niniejszego werdyktu, zawierający nagrodzone i wyróżnione limeryki, a także inne, zgłoszone do konkursu, z komentarzami lub nie, w odcinkach w kolejnych dniach począwszy od 2 kwietnia 2020 roku.

Członkowie Jury Konkursu obecni zdystansowanym ciałem:

Katarzyna Burakowska [podpis nieczytelny]

Bartłomiej Dratkowski [podpis nieczytelny]

Bogusław Jackowski [podpis nieczytelny]

Marek Ryćko [podpis nieczytelny]

Nie
02.04.20
czwartek
14:05
Winda
Konkurs
Nie
czwartek, Kwiecień 2, 2020 - 14:05 do środa, Kwiecień 15, 2020 - 14:05