Edukacja

Kreatywne pisanie – starsza młodzież i dorośli (inst. Marina Dombrowska)

Jesteś tutaj

Warsztaty kreatywnego pisania to cykl spotkań dedykowanych tym, którzy już piszą i tym, co przygodę z pisaniem dopiero zaczynają. Warsztaty to okazja do rozbudzenia swojej wyobraźni, poszukiwania inspiracji i szlifowania formy.
 
W czasie warsztatów uczestniczki i uczestnicy będą włączać swoje zmysły, doświadczenia, posłyszane dialogi, sny i wiele innych, by tworzyć inspirujące formy pisemne. Dowiedzą się, jak budować postać i atmosferę w tekście. Po co są dialogi i co można za ich pomocą osiągnąć. Przeanalizowane będą teksty Cortázara, jego pomysły i filozofia opowiadań. Goście warsztatów - uznani twórcy - wprowadzą uczestników w tajniki pracy pisarza i rynku wydawniczego. 
Wszystko po to, aby uwierzyć w siebie i stworzyć dzieło swojego życia!
 
Warsztaty odbywać się będą w formie kursu od października do grudnia, w cyklu cotygodniowych, trzygodzinnych spotkań, w środyw godzinach 17.00-20.00.
 
 

 

Tak

REGULAMIN ODPŁATNOŚCI

W sezonie 2019/2020 obowiązują następujące formy odpłatności do wyboru: kwartalna, miesięczna lub za pojedyncze zajęcia (tylko w przypadkach określonych w regulaminie):

 

1. Odpłatność za zajęcia 2-godzinne dla dzieci i młodzieży młodszej (do 15 lat):

30 zł uczestnictwo jednorazowe, 90 zł/miesiąc; 240 zł/kwartał

2. Odpłatność za zajęcia 2-godzinne dla młodzieży starszej (od 16 lat) i dorosłych:

30 zł uczestnictwo jednorazowe, 100 zł/miesiąc; 250 zł/kwartał

3. Odpłatność za zajęcia 3-godzinne:

40 zł uczestnictwo jednorazowe, 120 zł / miesiąc, 320 zł / kwartał.

 

UWAGA!!! Wszystkie odpłatności należy regulować PRZED przystąpieniem do zajęć.

 

Uiszczenie odpłatności za jednorazowe uczestnictwo jest dopuszczalne tylko w przypadkach:

a. Wpisu uczestnika na listę zajęć podczas trwania miesiąca (wnosi się odpłatność obliczoną wg stawki za uczestnictwo w pojedynczych zajęciach pomnożonej przez ilość zajęć, w których będzie uczestniczył do końca miesiąca lub opłaca stałą stawkę miesięczną),

b. W celu jednorazowego przetestowania zajęć przez uczestnika, o ile bierze on udział w zajęciach po raz pierwszy,

Miesięczna odpłatność za zajęcia obliczana będzie proporcjonalnie do ilości zajęć w przypadkach:

a. W miesiącach, w których zaplanowano mniejszą ilość zajęć (ferie zimowe, święta, m-c czerwiec, itp.),

b. Jeżeli zajęcia zostaną odwołane z winy organizatora, pod warunkiem, że nie wyznaczono innego terminu zajęć.

 

Zapisy, regulamin oraz szczegółowe informacje dotyczące terminów zajęć i odpłatności w „Plama” GAK (ul. Pilotów 11, Gdańsk Zaspa, te. 58 557 42 47) od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 20.00.


OD: śr 23.10.19
DO: śr 27.05.20

Zobacz daty
17:00
Plama
Edukacja
Tak
Powtarza się co tydzień w środa do ndz. Maj 31 2020.