Konkurs

"Ja to bym..." - internetowe głosowanie na projekty

Jesteś tutaj

8 i 9 lipca trwa internetowe głosowanie na projekty zgłoszone przez mieszkańców i mieszkanki Gdańska w konkursie "Ja to bym..., czyli Twój pomysł na dom kultury". Każda osoba może oddać jeden głos. Od dwóch do czterech projektów (do wyczerpania środków) zostanie zrealizowanych jesienią w Gdańskim Archipelagu Kultury.

Trzy pierwsze projekty z listy rankingowej stworzonej przez jury w składzie: Iwona Katarzyńska-Czaplewska, Anna Miler, Sławek Nichczyński, Adam Rachwalski, Barbara Sroka, Katarzyna Werner zostało automatycznie laureatami konkursu. Kolejnych 10 zostało poddanych głosowaniu w internecie. Poniżej znajdują się opisy projektów.

Głosowanie na stronie: http://www.interankiety.pl/interankieta/001f9e9ef7c95fa39d690f7229f73709.xml.

 • Brzeźno – Kuźnia talentów

autorzy: Mateusz Willer, Kamil Polański

Miejsce: Brzeźno

Chcielibyśmy nagrać profesjonalny film promujący Brzeźno, jako miejsce stwarzające możliwości do rozwoju własnych pasji i talentów. Kanwą naszej fabuły będzie oferta lokalnych instytucji (m.in. Projektorni, Studia Brzeźno, Corpus, działania Rady Osiedla, lokalnych stowarzyszeń i fundacji), na której pokażemy różnorodność umiejętności ciekawych osób w różnym wieku. Zamierzamy wyeksponować charakterystyczne i ciekawe miejsca dzielnicy.

Realizowanie materiału filmowego będzie miało charakter warsztatowy i pod okiem profesjonalisty sami chcemy nauczyć się procesu nagrywania wizualnego.

Cele projektu

Ukazać dzielnicę jako miejsce interesujące, zarówno dla mieszkańców i gości.

Stworzyć multimedialną informację o ofercie instytucjonalnej dostępnej w dzielnicy.

Zachęcić mieszkańców do korzystania z oferty instytucjonalnej.

Pozyskać umiejętności nagrywania i obróbki multimedialnej.

Rozwiniąć umiejętności pracy w grupie poprzez zrealizowanie wspólnego projektu.

Zintegrować mieszkańców wokół inicjatywy, zachęcić do udziału w filmie.

Przyczynić sie do zmiany negatywnego wizerunku dzielnicy, jako miejsca gdzie “nic się nie dzieje”.

 
 • Sztuka zakładania mini ogrodów

autorka: Paulina Anna Urbańska

Miejsce: Dworek Artura GAK(Orunia)

Chciałabym nauczy ludzi tworzenia ogrodów z roślin, które będą dostępne przez cały rok.

Przy zakładaniu mini ogrodów mają być wykorzystane różne produkty także te pochodzące z odpadów (recycling – puszki, butelki, garnki i inne).

Chciałabym przekonać ludzi, że opieka nad własnymi roślinami może być łatwa i przyjemna dla osób w każdym wieku.
Nasze balkony, tarasy czy klatki schodowe mogą stać się pięknymi i estetycznymi miejscami, gdzie rosną warzywa i owoce, a kwiaty pięknie pachną.
Planuję stworzyć przykładowy mini ogródek dostępny przez cały rok w placówce GAKu na Oruni (Dworek Artura), który będą mogły odwiedzać dzieci z przedszkoli i szkół oraz osoby dorosłe.
Chciałabym propagować zdrowy i ekologiczny styl życia oraz wpłynąć na estetykę wnętrz.

Ideą prowadzenia warsztatów jest zachęcenie i uświadomienie społeczności lokalnej (i nie tylko), że uprawianie rośli może być łatwe, niedrogie i jednocześnie zdrowe i ekologiczne.

Stworzenie mini ogródków dostępnych przez cały rok spełni rolę edukacyjną dla najmłodszych.

Wykorzystanie materiałów z recyclingu przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego i ukazuje, że niepotrzebne rzeczy mogą zmienić się w potrzebne.

Hodowanie własnych roślin poprawia samopoczucie, wypracowuje systematyczność, rozwija kreatywność, rozbudza wyobraźnię i odrywa od monotonii dnia codziennego, stwarza poczucie przydatności.

Tego typu warsztaty mają szanse wpisać się w cykliczne zajęcia całego GAKu.

 

 • Między nami fajnie jest

autorka: Magdalena Zelent

Miejsce: Dom Sztuki GAK (Stogi)

Jest to jednodniowe przedsięwzięcie, skoncentrowane wokół wspólnego doświadczania muzyki na żywo. Integrujące różne środowiska mieszkańców Stogów. Festa międzypokoleniowa.

 1. Koncertów DJ'ów seniorów.

 2. Koncert młodych DJ'ów z Gdańska.

Celem przedsięwzięcia przede wszystkim jest integracja społeczności Stogów, dla której pretekstem ma taniec i muzyka na żywo, ale też samo spotkanie towarzyskie. Integracja ta odbywałaby się przez zaproszenie różnych grup społecznych byłby to swoisty dancing międzypokoleniowy, gdyż projekt skierowany jest, młodzieży i dorosłych, ale nade wszystko mocno angażujący środowisko seniorów. Celem jest również promocja spotkań z mieszkańcami Stogów poprzez integrujący aspekt muzyki na żywo wykonywanej przez młodszych i starszych dj'ów. Promujący przede wszystkim środowisko aktywnych seniorów.

Projekt ma na celu aktywne angażowanie mieszkańców i mieszkanek Stogów w tworzenie życia społeczno-kulturalnego w swoim otoczeniu.

 

 •  Gry miejskie „ Aktywni 60 +”

Autorka: Anna Grabowska

Miejsce: Plama GAK, Laboratorium komputerowe Politechniki Gdańskiej, Stary Gdańsk, Wrzeszcz, Oliwa, Przymorze, Zaspa, Park Reagana, Mieszkania prywatne wolontariuszy 60 +, Sala konferencyjna w hotelu Rzemieślnik w Jelitkowie.

Projekt ma wspierać aktywne obywatelstwo osób 60 + oraz międzypokoleniowe działania edukacyjne, które będą promowały Gdańsk, jego kulturę, historię, sztukę, miejsca rekreacji, etc. Osoby uczestniczące w projekcie nauczą się pracy z aparatem cyfrowym, poznają komputerową obróbkę zdjęć z wykorzystaniem darmowego oprogramowania oraz wykorzystują oprogramowanie społecznościowe do promocji swoich prac.

Podczas realizacji projektu wykorzystana będzie metoda doceniająca, którą autorka poznała podczas udziału w projekcie Active Citizens. Metoda ta znajduje swoje zastosowanie w sytacji, w której społeczność potrzebuje stworzenia wspólnej wizji lub osiągnięcia krótkoterminowych celów. Pomaga zbudować pozytywny obraz własnej społeczności, zakładając jednocześnie możliwość jej dalszego rozwoju. Uczestnicy projektu podzielą się swoimi własnymi, pozytywnymi doświadczeniami oraz postarają się odpowiedzieć na pytanie, co sprawia, że nasza grupa działa sprawnie. Następnie opracują wspólnie propozycje dalszego polepszania naszych działań w zakresie opracowywania nowych gier miejskich oraz wprowadza je w życie. W ramach projektu seniorzy wolontariusze wykorzystają prototyp gry miejskiej przygotowany w ramach projektu Grundtvig „Senior Acting Together” (maj 2014) oraz opracują minimum 4 nowe gry miejskie w języku polskim i angielskim.

Gry miejskie będą obejmowały swoim zasięgiem teren starego Gdańska, Wrzeszcza, Oliwy, Zaspy, Przymorza, Parku Reagana.

Celem projektu jest promocja aktywnego obywatelstwa osób starszych polegająca na opracowaniu przez wolontariuszy 60 + gier miejskich, w języku polskim i angielskim. Gry miejskie będą udostępnione w formie drukowanej oraz w formie e-booka m.in. na stronie internetowej www.gak.gda.pl, na stronie Politechniki Gdańskiej (PG) (Aktywni 60+), na serwerze Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (TASK).

Opracowanych zostanie minimum 5 gier miejskich (w tym Stary Gdańsk, Oliwa, Przymorze,Wrzeszcz, Zaspa, Park Reagana), każda będzie zawierała minimum 10 punktów kontrolnych (check points).

Gry miejskie będą również udostepnione oddziałom GAKu, Gdańskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku, IKM, NCK i innym zainteresowanym instytucjom.

 

 • Co każda kobieta wiedzieć powinna.

autorka: Barbara Stadnik – Dykcis

Miejsce: Projektornia GAK (Brzeźno)

Chcę zorganizować cykl spotkań dla kobiet, mieszkanek Brzeźna. Będą to wykłady i warsztaty z :
-stylistą, wizażystą
-fotografem
-lekarzem internistą

Celem projektu jest nawiązanie relacji i poznawanie się mieszkanek tej samej dzielnicy – Brzeźna. Poprawa jakości i komfortu życia, wymiana doświadczeń.
zaangażowanie w życie Brzeźna.
Spotkanie się kobiet w ramach tego projektu może skutkować cyklicznymi spotkaniami w terminie późniejszym.

 

 • “Zróbmy sobie zina! - warsztaty literacko-ilustratorskie”

autorka: Marta Tymińska

Miejsce:  Gdańsk Brzeźno, we współpracy z Projektornią GAK, szkoły: SP nr 20 w Gdańsku Brzeźnie, Gimnazjum nr 12 (lub inne, rejonowe)

Projekt  ma na celu propagowanie wśród młodzieży wytwarzanie własnych, kreatywnych tekstów kultury we współpracy z lokalnym Domem Kultury oraz nauczycielami w szkole. Inspiracją do takich działań są nieformalne subkultury fanowskie, uważane za oddolne ruchy kulturotwórcze, ponownie odczytujące już istniejące tekstu kultury popularnej, nadające im nowe seansy, a także przekształcające je w nowe teksty.

W jego ramach uczestnicy zostaną wyposażeni w dwa najważniejsze narzędzia - podstawy kreatywnego pisania oraz tworzenia ilustracji. W obu przypadkach kreatywne przepisanie, ponowne odczytanie bądź stworzenie czegoś zupełnie innego na zasadach trasnformatywnści będzie podstawą spotkań warsztatowych.

Młodzież będzie rekrutowana poprzez promocję w szkołach, ogłoszenia na terenie osiedla oraz drogą internetową. O przyjęciu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Program przewiduje rotację uczestników. Dziesięć spotkań warsztatowych (pięć literackich, pięć plastycznych) przygotuje uczestniczki oraz uczestników do stworzenia własnego zinu. Jedenaste spotkanie uczestników będzie miało na celu zebranie dotychczas stworzonych tekstów oraz ilustracji oraz złożenia ich w zin. Elementem towarzyszącym spotkaniom z młodzieżą będą spotkania z nauczycielami, a finał projektu jest otwarty dla wszystkich.

Warsztaty poprowadzą uznane, młode artystki z Trójmiasta. Zespół ten jest doświadczony w prowadzeniu warsztatów oraz w pracy z młodzieżą.

W projekcie przewidziana jest publikacja zinów, które jako trwały element pozostaną interesującymi tekstami kultury i zachęcą młodzież do dalszych kulturalnych poszukiwań. Spotkania zarówno z nauczycielami i nauczycielkami, a także spotkanie premierowe, na które będą zaproszeni rodzice, ma na celu zintegorwanie twórców i twórczynie tekstów z ich odbiorcami, a co za tym idzie - dalsze, artystyczne działanie, nowe projekty, współpracę czy docenienie przez lokalną społeczność.

 

 

 • "Zaczytane Brzeźno"

autorka: Joanna Wróbel

Miejsce: Brzeźno, ul. Dworska "pasaż handlowy", Projektornia GAK, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Conrada K, Korzeniowskiego, Filia nr 1

Jest to jednodniowe przedsięwzięcie, skoncentrowane wokół literatury, sztuki czytania, ale też samych książek.

1. Czytamy dzieciom - warsztaty pięknego czytania. Prowadzone przez aktora.

2. Wymiana książek przez mieszkańców Brzeźna. Punkt czytelniczy na Dworskiej.

3. Warsztaty literackie, jak też z adaptacji filmowej.

4. Projekcja filmu "Księstwo" w reż. A. Barańskiego.

5. Spotkanie z autorem i promocja książki "Nędzole" Zbyszka Masternaka.

Celem przedsięwzięcia przede wszystkim jest integracja społeczności Brzeźna, dla której pretekstem ma być literatura, ale tez sama książka.

Integracja ta odbywałaby się przez wymianę własnych książek, byłaby to wymiana międzypokoleniowa gdyż projekt skierowany jest do dzieci, młodzieży, ale też mocno angażujący środowisko seniorów. Celem jest również promocja czytelnictwa, i samego aktu czytania, jako formy przyjemnego spędzania wolnego czasu.

Warsztaty dla dzieci mają być aktywną formą edukacji, ale tez zwrócenia uwagi na istotę literatury w wychowaniu najmłodszych.

Warsztaty literackie mają na celu poszerzenie świadomości literackiej mieszkańców, jak również aktywną formę integracji środowiska.

Projekt ma na calu aktywne zaangażowanie mieszkańców i mieszkanek Brzeźna w tworzenie życia społeczno - kulturalnego w swoim otoczeniu.

 

 • "Mały stolarz. Warsztaty budowania karmników z drewna"

autor: Radosław Czerniawski

Miejsce: Projektornia GAK

Warsztaty z dziećmi w 2 grupach po 5 osób każda. Podczas zajęć dzieci własnoręcznie wykonają projekt, przygotują materiały, zbudują i wykończą drewniane karmniki dla ptaków. Po zakończeniu cyklu spotkań każdy uczestnik zabierze ze sobą wykonany domek aby z rodzicem/opiekunem zainstalować go w przestrzeni dzielnicy.

Celem jest nauczenie dzieci posługiwania się podstawowymi narzędziami kreślarskimi, stolarskimi i malarskimi, poznanie najpopularniejszych gatunków ptaków występujących w najbliższym otoczeniu, uwrażliwienie na potrzeby zwierząt, integracja dzieci z różnych środowisk, rozwijanie zdolności manualnych i umiejętności postrzegania przestrzennego.

 
 • VARIA-CJE
autorka: Olga Roszak
Miejsce: Dworek Artura GAK (Orunia)
 
VARIA-CJE to wieczór artystyczny zakładający prezentację na jednej scenie twórców różnych dziedzin sztuki, zarówno tych doświadczonych, jak i rozpoczynających swoją przygodę sceniczną. Całość występu połączona jest w jedną spójną całość, za pomocą myśli przewodniej, która – także za sprawą konferansjerów – pozornie odrębne etiudy spina w jedno (np. obszar dworca, na którym spotykają się różne osobowości-twórcy). Doświadczeni twórcy mogą tutaj promować i weryfikować swoje nowe rozwiązania sceniczne, a Ci, którzy mają już warsztat, a nie zdobyli jeszcze obycia scenicznego mają do tego idealną okazję. Podczas wydarzenia publiczność może siedzieć przy kawie, herbacie i cieście, które będą dostępne na miejscu i przygotowywane wcześniej przez lokalną społeczność. Wydarzenie otwarte jest dla każdej grupy wiekowej i całych rodzin.
 
 • Instrumenty pierwotne – poszukiwania dźwięków naturalnych

autorka: Marta Sapierzyńska

Miejsce: Plama GAK
 
Projekt zakłada realizację warsztatów na których uczestnicy będą się uczyli konstrukcji, budowy i gry na pierwotnych instrumentach muzycznych. Instrumenty wykonane zostaną z dostępnych materiałów w marketach budowlanych, sklepach dla majsterkowiczów i innych łatwo dostępnych dla Gdańszczan miejscach. Zrobimy i zagramy samodzielnie na: bębnach ramowych, grzechotkach (shekere, asalato, marakasy), harfie, marokańskim basie gimbri, flecie overtonowym, kazoo, ksylofonie, didgeridoo. Celem projektu jest rozwijanie słuchu i umiejętności wzajemnego słuchania wśród uczestników; zachęcenie do eksperymentowania z dźwiękami; zapoznanie uczestników z pierwotnymi instrumentami muzycznymi, ich nazwą, pochodzeniem, konstrukcją, sposobem wydobycia dźwięków; ośmielenie uczestników do wspólnego muzykowania, integrację zróżnicowanej grupy; umuzykalnienie społeczności lokalnej i otwarcie jej na wykonywanie muzyki samodzielnie.

 Głosowanie na stronie: http://www.interankiety.pl/interankieta/001f9e9ef7c95fa39d690f7229f73709.xml.

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014.

Nie
OD: wt 08.07.14
DO: śr 09.07.14

Zobacz daty
00:00
Konkurs
Nie
Powtarza się codziennie do śr. lip 09 2014.
wtorek, Lipiec 8, 2014 - 00:00 do środa, Lipiec 9, 2014 - 00:00
środa, Lipiec 9, 2014 - 00:00 do czwartek, Lipiec 10, 2014 - 00:00