Familijne

Dziecięcy Pchli Targ w Projektorni GAK

Jesteś tutaj

DZIECIĘCY PCHLI TARG / PROJEKTORNIA / EDYCJA ZIMOWA
3.12.2017 r. (niedziela), godz. 13.00 – 15.00
„Projektornia” GAK, ul. Dworska 29A, 80-506 Gdańsk Brzeźno
Wstęp wolny
Dziecięcy Pchli Targ to okazja, aby spróbować swoich sił jako sprzedawca (obowiązują wcześniejsze zgłoszenia!). Na krótką chwilę każde dziecko może zamienić się w prawdziwego biznesmena i zbudować swój własny stragan z maskotkami, grami i lalkami. Zarówno fani zakupów, jak i ci, co mają żyłkę do interesów, powinni być usatysfakcjonowani. Pierwszych z pewnością ucieszy wybór nieprzebranej ilości najróżniejszych zabawek, drugich możliwość stworzenia własnego stoiska targowego.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Dla sprzedających podczas Dziecięcego Pchlego Targu obowiązują wcześniejsze zapisy. Liczba miejsc ograniczona. Aby dokonać zgłoszenia należy wysłać email z danymi (imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko opiekuna oraz numer telefonu) do 24.11.2017 r. na adres: marta.kakel@gak.gda.pl

UWAGA! Niestety ze względu na ograniczoną ilość miejsce, przyjmujemy już tylko zgłoszenia na listę rezerwową. Tym samym prosimy uczestników i uczestniczki, którzy otrzymali potwierdzenie o udziału w imprezie, a nie będą mogli w niej wziąć udziału o zgłoszenie tej informacji do organizatorów.


Organizator:
„Projektornia” Gdański Archipelag Kultury
ul. Dworska 29A, 80-506 Gdańsk Brzeźno
tel. 58 434 46 91

Regulamin wydarzenia Dziecięcy Pchli Targ

1. Organizatorem wydarzenia Dziecięcy Pchli Targ jest „Projektornia” Gdański Archipelag Kultury.
2. Impreza odbędzie się na terenie klubu „Projektornia” GAK, ul. Dworska 29A, 80-506 Gdańsk Brzeźno, dnia 3.12.2017 r. (niedziela) w godzinach 13:00 – 15:00.
3. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
4. Zabawa polega na samodzielnym stworzeniu przez dzieci stanowiska targowego, wyłożeniu zabawek w miejscach wyznaczonych przez organizatora i ich wymianie lub sprzedaży. Organizator nie zapewnia uczestnikom wydarzenia materiałów potrzebnych do stworzenia własnego stoiska (tj. krzeseł, stołów itp.).
5. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wysłać na adres marta.kakel@gak.gda.pl do dnia 24.11.2017 r. zgłoszenie, które powinno zawierać następujące informacje:
- imię i nazwisko dziecka/dzieci,
- imię i nazwisko opiekuna dziecka/dzieci,
- telefon kontaktowy do opiekuna dziecka/dzieci.
6. W wydarzeniu mogą uczestniczyć tylko osoby, które dokonały zgłoszenia zgodnego z regulaminem oraz podpisały kartę zgłoszenia. Liczba miejsc dla sprzedających jest ograniczona.
7. Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych.
8. Każde dziecko musi być pod opieką osoby dorosłej.
9. W wydarzeniu mogą brać udział dzieci do lat 13.
10. Do wymiany można przynosić wyłącznie przedmioty przeznaczone do zabawy dla dzieci, w tym także książki, płyty z filmami itp.
11. Zabawki muszą być w dobrym stanie, kompletne i działające. Zabawki działające na baterie muszą mieć włożone nowe baterie.
12. Obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia zabawek i akcesoriów militarnych (karabinów, mieczy, czołgów, pistoletów itp.).
13. Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika i jego podopiecznego na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez Organizatora.
14. Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu oraz instrukcji porządkowych Organizatora.
15. Opiekunowie ponoszą wszelką odpowiedzialność za rozliczenia fiskalne wynikające z aktualnych przepisów prawa.
16. W kwestiach nienazwanych w regulaminie decyduje Organizator.
17. Organizator ma prawo dokonywania zmian w regulaminie bez podawania przyczyny.
18. Ostateczna i wiążąca interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
19. „Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, iż:
- administratorem zbieranych w kartach zgłoszeń danych osobowych jest Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Dworcowa 9, 80 – 026 Gdańsk; wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 2/ 92, NIP 583-10-10-860,
- zbierane dane osobowe przetwarzane będą tylko dla zapewnienia prawidłowej organizacji zajęć i zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestnikom,
- zbierane dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom,
- uczestnicy wydarzenia mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
- podanie GAK danych osobowych jest dobrowolne.”
20. Opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach zgłoszeniowych i oświadczają, że wszelkie dane podają dobrowolnie i zostali poinformowani o prawie dostępu do treści tych danych i ich poprawiania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.
21. Opiekunowie wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku swojego i podopiecznego na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez Organizatora.

Nie
03.12.17
niedziela
13:00
Projektornia
Familijne
Nie
dla dzieci