Przetargi

Jesteś tutaj

 

Gdański Archipelag Kultury ogłasza przetarg na Roboty ogólnobudowlane w  budynku Gdańskiego Archipelagu Kultury, przy ul. Dworcowa 9 Gdańsk

 

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAŁĄCZNIK NR 1 – KOSZTORY NAKŁADCZY

ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOKUMENTACJA TECHNICZNA:

1

2

3

4

5

6

7

8

ZAŁĄCZNIK NR 2A – PROJEKT:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE 1

ZAŁĄCZNIK NR 4 – OŚWIADCZENIE 2

ZAŁĄCZNIK NR 5 –  WYKAZ

ZAŁĄCZNIK NR 6 – OŚWIADCZENIE 3

ZAŁĄCZNIK NR 7 – FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 8 – PROJEKT UMOWY

 

 

 

PLAN  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2020

       

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Wartość brutto PLN

Tryb zamówienia

Termin ogłoszenia

Termin realizacji

1.

Nagłośnienie i oświetlenie koncertów

usługa

350 000

przetarg nieograniczony

II połowa kwietnia

1 rok od daty podpisania umowy

2.

Ochrona koncertów

usługa

400  000

przetarg nieograniczony

II połowa lutego

1 rok od daty podpisania umowy

3.

Dozór placówek GAK

usługa

160 000

Przetarg nieograniczony

 II połowa kwietnia

1 rok od podpisania umowy

4.

Remont GAK

rb

520 000

Przetarg nieograniczony.

kwiecień

3-4 miesiące