Logo GAK

placówki

Powrót do GAKu Logo GAK

Pracuj w Wyspie Skarbów GAK! GAK

Pracuj w Wyspie Skarbów GAK!

Biały napis

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty ds. organizacji imprez w Wyspie Skarbów GAK

3/4 etatu Gdańsk Sobieszewo

Logo placówki

 • Wymagania dotyczące kandydata:
 1. Wykształcenie wyższe związane z edukacją kulturalną lub artystyczną (kompetencje plastyczne, w tym pedagogiczne).
 2. Doświadczenie w tworzeniu projektów artystycznych: od konceptu do ewaluacji.
 3. Umiejętność współdziałania w zespole, dobra komunikacja, organizacja pracy, również pod presją czasu, odporność na stres.
 4. Wysoka kultura osobista oraz kreatywność.
 5. Chęć podejmowania nowych wyzwań, pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 6. Wielozadaniowość
 7. Rzetelność.
 • Zakres podstawowych obowiązków:
 1. organizacja cyklu wystaw czasowych Galerii oraz wystaw czasowych Izby Pamięci Wincentego Pola (atrakcyjna aranżacja, spójność z planem rocznym placówki)
 2. wsparcie działań opiekuna jednostki muzealnej – Izby Pamięci Wincentego Pola: tworzenie informacji prasowych, nadzór merytoryczny i koordynacja działań edukacyjno-muzealnych,
 3. praca nad rozwojem publiczności, współpraca z placówkami muzealnymi, podejmowanie działań w zakresie popularyzacji wiedzy na temat Wincentego Pola, Żuław Wiślanych oraz Wyspy Sobieszewskiej i jej mieszkańców; nawiązywanie współpracy z autorami, prelegentami, prowadzenie strony Wincenty Pol na Wyspie
 4. opracowanie i nadzór nad realizacją projektów edukacyjnych Wyspy Skarbów GAK,
 5. upowszechnianie kultury i sztuki poprzez organizację autorskich imprez wpisujących się w specyfikę Wyspy Sobieszewskiej oraz misję GAK
 • Oferujemy:
 1. Umowę o pracę na 3/4 etatu, stabilność zatrudnienia;
 2. Możliwość rozwoju osobistego i współuczestniczenie w budowaniu strategii rozwoju Gdańskiego Archipelagu Kultury;
 3. Pracę w środowisku kultury;
 4. Dobrą kawę i miłą atmosferę;
 5. Wynagrodzenie w przedziale 2700 -2850 zł brutto.
 • Dostępność budynku Wyspa Skarbów GAK, ul. Turystyczna 3, 80- 680 Gdańsk Sobieszewo
  Pełny opis dostępności budynku znajdziesz TU.
 • Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny, CV
 2. kwestionariusz osobowy – wzór dostępny na stronach internetowych,
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy,
 4. klauzula informacyjna i klauzula zgody podpisana własnoręcznym podpisem (druk należy pobrać na stronie internetowej GAK w zakładce „praca”)

Dokumenty rekrutacyjne należy własnoręcznie podpisać.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Gdańskiego Archipelagu Kultury ul. Dworcowa 9 , 80-020 Gdańsk, sekretariat 1-wsze piętro, z dopiskiem „Oferta pracy –Specjalista ds. organizacji imprez w Wyspie Skarbów GAK” w terminie do dnia 19.08.2022r. do godz. 16:00.
Oferty, które wpłyną do siedziby GAK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Wybrani kandydaci spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowy kwalifikacyjne. Administratorem danych osobowych jest Gdański Archipelag Kultury. Złożone dokumenty do celów rekrutacji nie będą zwracane poszczególnym osobom, zostaną komisyjnie zniszczone, w ciągu 3-ch miesięcy od daty zakończenia rekrutacji.