Praca

Jesteś tutaj

1. Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista ds. organizacji imprez i promocji, 1 etat w  Plamie GAK (z dn. 11.02.2020)

2. Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. organizacji imprez w zakresie sztuk plastycznych i opracowywania graficznego materiałów promocyjnych,  ½ etatu w Stacji Orunia GAK (z dn.11.02.2020)

 

 

Klauzula informacyjna - rekrutacja 

Kwestionariusz - wzór

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Gdańskiego Archipelagu Kultury
ul. Dworcowa 9, 80-020 Gdańsk, sekretariat  (1 piętro),
w kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – nazwa stanowiska na które chcą Państwo aplikować i nazwę placówki GAK do której Państwo aplikują”

Prosimy o dokładne zapoznanie się z ogłoszeniami, dokumenty rekrutacyjne należy własnoręcznie podpisać.

Oferty, które wpłyną do siedziby GAK określonym w ogłoszeniu terminie nie będą rozpatrywane.
Wybrani kandydaci spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowy kwalifikacyjne.
Administratorem danych osobowych jest Gdański Archipelag Kultury.
Złożone dokumenty do celów rekrutacji nie będą zwracane poszczególnym osobom, zostaną zniszczone, w ciągu 3-ch miesięcy od daty zakończenia rekrutacji.