Dostępność

Jesteś tutaj

Gdański Archipelag Kultury  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Serwis internetowy GAK, a także treści na nim zamieszczone powstały przed wejściem w życie powyższej ustawy. W związku z tym trwają prace nad uaktualnieniem strony oraz poprawą jej dostępności.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Gdańskiego Archipelagu Kultury www.gak.gda.pl

Data publikacji strony internetowej: 30.01.2015 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 07.07.2017

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. Strona nie posiada możliwości zmiany rozmiaru tekstu
  2. Strona nie ma wyróżnionych odnośników
  3. Opublikowane zdjęcia i grafiki nie posiadają opisu alternatywnego
  4. Opublikowane filmy nie posiadają audio deskrypcji
  5. Na stronie brakuje linków z przekierowaniem do głównej treści
  6. W serwisie występują elementy, które nie zachowują minimalnego poziomu kontrastu
  7. Występują błędy kodu HTML i CSS

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-19. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać z części standardowych skrótów klawiaturowych.

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Sekretariatem Gdańskiego Archipelagu Kultury, adres e-mail: sekretariat@gak.gda.pl, telefon: 58 306 66 76. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

OPIS DOSTĘPNOŚCI PLACÓWKI SCENA MUZYCZNA GAK