Logo GAK

placówki

Powrót do GAKu Logo GAK

Gdański Archipelag Kultury dołączył do inicjatywy Kultura dla Klimatu GAK

Gdański Archipelag Kultury dołączył do inicjatywy Kultura dla Klimatu

  1. data

    10.08.22
    środa

  2. godzina

  3. adres

Instytucje kultury wpływają na środowisko poprzez swoją działalność programową, organizację pracy i sposób korzystania z infrastruktury oraz decyzje dotyczące zakupów. Dlatego Gdański Archipelag Kultury dołączył do inicjatywy Kultura dla Klimatu http://www.kulturadlaklimatu.pl/

Jako środowisko kultury deklarujemy:

1. Troskę o lokalny ekosystem: przyrodniczy, społeczny, gospodarczy.
2. Dążenie do redukcji śladu środowiskowego w pracy zawodowej.
3. Wprowadzanie ekologicznych rozwiązań w codziennych praktykach w swojej pracy.
4. Ograniczenie zużycia zasobów, odejście od nadprodukcji, promowanie ekonomii współdzielenia.
5. Budowanie świadomości ekologicznej wewnątrz zespołu i wśród publiczności.
6. Wsparcie ruchów i organizacji pracujących na rzecz ochrony przyrody i solidarności środowiskowej.
7. Dzielenie się doświadczeniami z innymi organizacjami, wspieranie budowania platform i sieci współpracy, zachęcanie innych do podejmowania inicjatyw dla klimatu.
8. Wspieranie działań publicznych zgodnych z nauką o klimacie oraz dążących do celów zgodnych ze zrównoważonym rozwojem.
9. Dążenie do korzystania z energii opartej na źródłach odnawialnych.