Logo GAK

placówki

Bezpieczeństwo GAK

Bezpieczeństwo

NOWE ZASADY UDZIAŁU W AKTYWNOŚCIACH SIECI GAK.

Ze względu na bezpieczeństwo oraz wprowadzone nowe obostrzenia związane z pandemią jesteśmy zmuszeni zmienić zasady udziału w aktywnościach we wszystkich jednostkach Gdańskiego Archipelagu Kultury. Nowe zasady zostały podyktowane przede wszystkim bezpieczeństwem naszych odbiorców, pracowników instytucji a także Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
  1. W aktywnościach w budynkach GAK obowiązują limity (nie więcej niż 30 % liczby miejsc w reżimie sanitarnym, lub 1 osoba na 15 m2) – Do w/w limitów nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, które dobrowolnie okażą  certyfikat w formie tradycyjnej lub za pośrednictwem aplikacji mObywatel, wyznaczonym pracownikom GAK.
  2. W aktywnościach organizowanych przez GAK na świeżym powietrzu obowiązują limity (nie więcej niż 30 % liczby miejsc w reżimie sanitarnym w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – nie więcej niż 250 osób). Do w/w limitów nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, które dobrowolnie okażą  certyfikat w formie tradycyjnej lub za pośrednictwem aplikacji mObywatel, wyznaczonym pracownikom GAK.
  3. Na Gdańskim Lodowisku obowiązują limity
  • maksymalna dopuszczalna ilość osób na tafli lodowiska wynosi 30% obłożenia tafli tj. 60 osób. Do w/w limitów nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, które dobrowolnie okażą  certyfikat w formie tradycyjnej lub za pośrednictwem aplikacji mObywatel, w kasie lodowiska podczas zakupu biletu.

Gdański Archipelag Kultury zastrzega, iż w sytuacji osiągnięcia obowiązującego limitu maksymalnej dopuszczalnej ilość osób podczas w/w aktywności kolejna osoba, która dobrowolnie nie poda do weryfikacji wyznaczonym pracownikom GAK certyfikatu szczepień, nie będzie mogła uczestniczyć w tych aktywnościach (w tym nabyć biletu wstępu, ani wejść na teren obiektu).

Mamy ogromną nadzieję, że wszystko jeszcze wróci do normy, jednak na chwilę obecną prosimy o cierpliwość oraz wyrozumiałość. Liczymy, że będziecie się z nami solidaryzować w tym ciężkim okresie zarówno dla Was, naszych odbiorców oraz dla nas, jako organizatorów.