Logo GAK

placówki

Mobilny Dom Kultury 2021 GAK

Mobilny Dom Kultury 2021

Mobilny Dom Kultury już po raz piąty wyrusza w trasę po Gdańsku!

8 dzielnic, ponad 130 wydarzeń a to wszystko w dwa miesiące wakacji.
Od 10 lipca, w każdy weekend aż do 21 sierpnia piętrowy autobus Mobilnego Domu Kultury będzie przemieszczał się po dzielnicach. Znajdziecie go na Osowej, w Nowym Porcie, na Kokoszkach, Żabiance, Chełmie, Pieckach Migowo, Jasieniu i Oruni Górnej-Gdańsk Południe/Ujeścisko-Łostowice.

Tematem przewodnim MDK jest w tym roku ekologia, związek człowieka z naturą, wtórne wykorzystanie materiałów oraz odkrywanie lokalnych zasobów przyrodniczych, dlatego większość warsztatów i działań artystycznych będzie oparta na wątku ekologicznym. Mieszkańcy odwiedzanych przez Mobilny Dom Kultury dzielnic, będą mieli okazję spotkania z artystami tworzącymi w przestrzeni publicznej m.in. z: Czesławem Podleśnym, Krzysztofem Topolskim czy Anną Brudzińską. Będą mieli również możliwość bezpośredniego udziału w cyklu twórczym, poznaniu technik artystycznych oraz rozmowy z twórcą. Poprzez projekt, Gdański Archipelag Kultury chciałby rozbudzić w dzieciach i młodzieży kreatywność i ciekawość świata oraz zachęcić ich do dbania o otaczającą ich przestrzeń. Celem tych działań jest przede wszystkim podniesienie umiejętności artystycznych oraz umożliwienie uczestnikom zdobycia kompetencji świadomego, krytycznego, a także twórczego korzystania z przekazu kulturowego, dzięki różnorodnym formom edukacyjnym.

Wydarzenia w każdej z dzielnic rozpoczynają się o godzinie 10.00 porannym spacerem przyrodniczym, wypełnione będą zabawą, nauką, spotkaniami z ludźmi a kończyć będą się koncertem z piętrowego autobusu, który rozpoczynać się będzie o 17.00, a będzie znakiem rozpoznawczym Mobilnego Domu Kultury 2021.

Warto również wspomnieć, że wszystkie wydarzenia organizowane w ramach Mobilnego Domu Kultury są bezpłatne, a udział w nich może każdy, bez względu na metrykę urodzenia czy miejsce zamieszkania. Gdański Archipelag Kultury zaprasza wszystkich do wspólnego przemieszczania się po dzielnicach.

Harmonogram poszczególnych dzielnic:

10.07 – harmonogram Osowa (Park Diany, przy skate parku)

11.07 – Nowy Port (pl. ks. prał. Gustkowicza)

17.07 – harmonogram Kokoszki (przy Pozytywnej Szkole Podstawowej)

23.07 – harmonogram Nowy Port (pl. ks. prał. Gustkowicza)

24.07 – harmonogram Chełm (boisko OSIR)

25.07 – harmonogram Piecki Migowo (plac przy skrzyżowaniu ulic Powstania Listopadowego i Bulońskiej)

31.07 – harmonogram Żabianka (plac przy ul. Sztormowej 7 – stare boiska)

07.08 – harmonogram Jasień (ul. Potęgowska – Zielony Staw)

21.08 harmonogram Orunia Górna-Gdańsk Południe / Ujeścisko-Łostowice (zbiornik retencyjny Augustowska)