Spotkanie

Otwarte zabytki Brzeźna

Jesteś tutaj

Spotkanie, które rozpocznie uzupełnianie obywatelskiego katalogu gdańskich zabytków na stronie http://otwartezabytki.pl/. Internetowa baza pozwala wpisywać informacje o roku budowy czy stanie zachowania zabytku, a także zamieszczać ciekawostki, legendy czy zdjęcia z nim związane. Baza oparta jest na Rejestrze Zabytków, w którym znajduje się kilkaset obiektów z Gdańska: kamienice, dwory, kościoły, zespoły zabudowy czy spichrze. W rejestrze figurują także trzy zabytki z Brzeźna – Willa-Dom pod Cisem, Villa Schmidt oraz zespół Domu Zdrojowego (Dom Zdrojowy i park). One także czekają na swoje opisy. Zachęcamy do zajrzenia do rodzinnych archiwów w celu poszukiwania zdjęć, dokumentów i historii związanych z tymi miejscami, ale nie tylko. Spróbujmy stworzyć rodzinne albumy mieszkanek i mieszkańców Brzeźna na podstawie rodzinnych pamiątek. Co roku w trakcie Święta Ulicy Północnej organizujemy wystawę zdjęć z Brzeźna, kolejna planowana jest również w tym roku.

Na spotkaniu przedstawiony zostanie projekt, a także zagadnienia związane z prawem autorskim oraz digitalizacją zdjęć oraz dokumentów. Są to niezbędne informacje, kiedy chcemy publikować materiały w internecie, szczególnie stare zdjęcia. Opowiemy także o tym, gdzie szukać informacji o swojej rodzinie dzięki wskazówkom od Archiwum Państwowego w Gdańsku.

Otwarte zabytki to projekt Centrum Cyfrowego Projekt: Polska, w ramach którego powstaje obywatelski katalog zabytków.
„Otwarte”, znaczy legalnie dostępne dla wszystkich. Efekty projektu publikowane są w sieci na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach, co oznacza, że można z nich swobodnie korzystać, modyfikować je, kopiować i udostępniać innym.
[…]
Tradycję, często utożsamianą z kulturą, uważa się za coś, co utrwala pamięć zbiorową. Mówiąc inaczej: doniosłe dla danej społeczności idee zostają zachowane w różnych formach (m.in. sztuki, literatury i innych) ze względu na swą rolę w rozwoju grupy.

 

Więcej: http://otwartezabytki.pl/.

Nie
26.01.15
poniedziałek
18:00
Projektornia
Spotkanie
Nie