Konkurs

Konkurs na interpretację poezji "Kochajcie wróbelka"

Jesteś tutaj

WYNIKI SPOTKANIA ELIMINACYJNEGO

SP nr 11
Patrycja Radosz

SP nr 21
Michał Szczepkowski

SP nr 19
Zuzanna Grzybowska

SP nr 72
Zofia Kuncicka
Katarzyna Socha

Gimnazjum nr 7
Matylda Krzywicka
Hubert Zawadzki

Gimnazjum nr 11
Sylwia Szatanek
Natalia Arent

Gimnazjum nr 33
Beata Pyziołek
Matylda Szeszeń
Weronika Ziółkowska

XX IV LO
Maja Dunin
Witold Kowalczyk

XV LO
Wiktoria Strongowska
Szymon Jaskulski
Patrycja Zielke

Skoły Ekonomiczno-Handlowe
Angelika Twardowska
Weronika Świrgoń
Krystyna Niemc

 

 

Zapraszamy do udziału XIV edycji konkursu skierowanego do młodzieży z klas 7 i 8 szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich pt. „Kochajcie wróbelka”.  Celem naszego konkursu jest przybliżenie młodzieży twórczości poety a także zachęcenie do poszukiwań nowych interpretacji jego utworów. Zachęcamy wszystkich nauczycieli do zainteresowania swoich uczniów naszym konkursem.

Terminy:

 • Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do 15 października 2018 roku.
 • 19 października 2018 roku o godzinie 14:00 odbędą się eliminacje konkursu – wyłonienie finalistów. (Prosimy o dokonanie preselekcji wewnątrz Państwa placówki.)
 • 26 października 2018 roku o godzinie 14:00 odbędzie się finał konkursu oraz rozdanie nagród.

REGULAMIN KONKURSU

Interpretacja poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

 1. Organizatorem konkursu jest:
  Dom Sztuki
  Gdański Archipelag Kultury
  ul. Stryjewskiego 25, Gdańsk
  tel. 58 307 31 44
  domsztuki@gak.gda.pl
 2. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych (maksymalnie 5 uczestników z jednego ośrodka) oraz szkół średnich.
 3. Uczestnicy konkursu będą oceniani w dwóch grupach:
  klasy VII i VIII oraz gimnazja,
  szkoły średnie.
 1. Każdy uczestnik przygotowuje dwa utwory Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
 2. Jury oceniać będzie przede wszystkim dobór repertuaru, interpretację tekstu, kulturę mowy, ogólny wyraz artystyczny.
 3. O kolejności występu zadecyduje losowanie.
 4. Zgłoszenie (listownie, faxem lub drogą elektroniczną na: domsztuki@gak.gda.pl) czytelnie wypełnione, powinno zawierać:
 5. Wzór karty zgłoszenia oraz pełny regulamin do pobrania na stronie  www.domsztuki.gak.gda.pl w zakładce konkursy.
 6. Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DZ. U. z 2016r. poz. 922) informujemy, że:
  • imię i nazwisko, klasa;
  • numer, nazwa, adres i telefon szkoły;
  • tytuł przedstawianych utworów;
  • imię i nazwisko opiekuna.

- Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku , ul. Dworcowa 9 , 80-026 Gdańsk ; wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonym przez Gminę Miasta Gdańska pod poz. 2/92 , NIP: 5831010860

- dane osobowe uczestników konkursu  przetwarzane będą tylko w celu informowania o etapie lub sposobie rozstrzygnięcia XIV Edycji Konkursu na interpretacje poezji „Kochajcie wróbelka”

- zbierane dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom

- uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania

- podanie danych osobowych Organizatorowi konkursu jest dobrowolne (stanowi jednak formalny wymóg udziału w konkursie)

 

Karta zgłoszenia do pobrania na stronie: http://domsztuki.gak.gda.pl/konkurs-recytatorski-kochajcie-wrobelka/

 

  

Nie
26.10.18
piątek
14:00
Dom Sztuki
Konkurs
Nie