Konkurs

Gdzie jest Ciaptak? Konkurs recytatorski

Jesteś tutaj

XIII Edycja Konkursu na Interpretację Utworów Jana Brzechwy i Juliana Tuwima 

Dom Sztuki GAK zaprasza dzieci szkół podstawowych do udziału w corocznym konkursie, którego ideą jest przybliżenie młodym ludziom twórczości dwóch wspaniałych poetów: Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Cel ten pragniemy osiągnąć  poprzez zachęcenie do interpretacji utworów poetyckich. Nauczycieli zapraszamy do współpracy i zainteresowania swoich uczniów naszą propozycją.

Terminy:

•Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do 29 marca 2018 roku. 

•6 kwietnia 2018 roku o godzinie 14:00 odbędą się eliminacje konkursu recytatorskiego – wyłonienie finalistów. (Prosimy o dokonanie preselekcji wewnątrz Państwa placówki.)

•13 kwietnia 2018 roku o godzinie 14:00 odbędzie się finał konkursu oraz rozdanie nagród.

REGULAMIN KONKURSU GDZIE JEST CIAPTAK?

1.Organizatorem konkursu jest:

Dom Sztuki

Gdański Archipelag Kultury

ul. Stryjewskiego 25, Gdańsk

tel. 58 307 31 44

domsztuki@gak.gda.pl

2.W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych (maksymalnie 5 uczestników z jednego ośrodka).

3.Każdy uczestnik przygotowuje dwa utwory wybrane z twórczości Jana Brzechwy i Juliana Tuwima.

4.Jury oceniać będzie przede wszystkim dobór repertuaru, interpretację tekstu, kulturę mowy, ogólny wyraz artystyczny.

5.O kolejności występu zadecyduje losowanie.

6.Zgłoszenie (listownie, faxem lub drogą elektroniczną na: domsztuki@gak.gda.pl) czytelnie wypełnione, powinno zawierać:

- imię i nazwisko, klasa;

- numer, nazwa, adres i telefon szkoły;

- tytuł przedstawianych utworów;

- imię i nazwisko opiekuna.

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych

7.Wzór karty zgłoszenia oraz pełny regulamin do pobrania na stronie  www.domsztuki.gak.gda.pl w zakładce konkursy.

8.Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DZ. U. z 2016r. poz. 922) informujemy, że:

- Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku , ul. Dworcowa 9 , 80-026 Gdańsk ; wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonym przez Gminę Miasta Gdańska pod poz. 2/92 , NIP: 5831010860

- dane osobowe uczestników konkursu  przetwarzane będą tylko w celu związanym z organizacją, realizacją i przebiegiem "XIII Edycji Konkursu na interpretacje poezji „Gdzie jest Ciaptak?” 

- zbierane dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom 

- uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania

- podanie danych osobowych Organizatorowi konkursu jest dobrowolne ( stanowi jednak formalny wymóg udziału w konkursie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie
30.03.18
piątek
15:25
Dom Sztuki
Konkurs
Nie
piątek, Marzec 30, 2018 - 15:25 do piątek, Kwiecień 6, 2018 - 15:25