Familijne

Dziecięcy Pchli Targ

Jesteś tutaj

Czy w Waszych pokojach zalegają niepotrzebne zabawki, a półki uginają się od dawno przeczytanych książek i gier, z których wyrośliście? A może jest wręcz przeciwnie - szukacie wyjątkowych drobiazgów do swoich kolekcji albo po prostu dobrych okazji? Jeśli tak, to koniecznie odwiedźcie Dziecięcy Pchli Targ w Plamie GAK!

Dziecięcy Pchli Targ to plenerowa impreza, która odbywa się na gdańskiej Zaspie przy Klubie „Plama” GAK od 2013 roku. Wydarzenie to w ciągu kilku lat zyskało spore grono stałych fanów i rozrosło się z kilkunastu straganów do dużego kiermaszu, ale idea pozostała ta sama. Bo Dziecięcy Pchli Targ to wydarzenie realizowane z myślą o dzieciach, ale przede wszystkim przez nie współtworzone. Ponadto targ to nie tylko okazja, aby spróbować swoich sił jako mały sprzedawca, ale i lekcja przedsiębiorczości połączona z dobrą zabawą. 

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. 

Regulamin wydarzenia Dziecięcy Pchli Targ

1. Organizatorem wydarzenia Dziecięcy Pchli Targ jest „Plama” Gdański Archipelag Kultury.
2. Impreza jest wydarzeniem plenerowym i odbędzie się na terenie przyległym do klubu „Plama” GAK (trawnik, chodnik, ławki) ul. Pilotów 11, 80-460 Gdańsk Zaspa, dnia 10.06.2018 r. (niedziela) w godzinach 12:00-15:00. 
3. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
4. Zabawa polega na samodzielnym stworzeniu przez dzieci stanowiska targowego, wyłożeniu zabawek w miejscach wyznaczonych przez organizatora i ich wymianie lub sprzedaży. Organizator nie zapewnia uczestnikom wydarzenia materiałów potrzebnych do stworzenia własnego stoiska (tj. krzeseł, stołów itp.). 
5. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wysłać na adres daria@plama.art.pl do dnia 06.06.2018 r. zgłoszenie, które powinno zawierać następujące informacje:
- imię i nazwisko dziecka/dzieci,
- imię i nazwisko opiekuna dziecka/dzieci,
- telefon kontaktowy do opiekuna dziecka/dzieci.
6. W wydarzeniu mogą uczestniczyć tylko osoby, które dokonały zgłoszenia zgodnego z regulaminem oraz podpisały kartę zgłoszenia. Liczba miejsc dla sprzedających jest ograniczona.
7. Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8. Każde dziecko musi być pod opieką osoby dorosłej.
9. W wydarzeniu mogą brać udział dzieci do lat 13.
10. Do wymiany można przynosić wyłącznie przedmioty przeznaczone do zabawy dla dzieci, w tym także książki, płyty z filmami itp.
11. Zabawki muszą być w dobrym stanie, kompletne i działające. Zabawki działające na baterie muszą mieć włożone nowe baterie.
12. Obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia zabawek i akcesoriów militarnych (karabinów, mieczy, czołgów, pistoletów itp.).
13. Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika i jego podopiecznego na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez Organizatora. 
14. Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu oraz instrukcji porządkowych Organizatora.
15. Opiekunowie ponoszą wszelką odpowiedzialność za rozliczenia fiskalne wynikające z aktualnych przepisów prawa.
16. W kwestiach nienazwanych w regulaminie decyduje Organizator.
17. Organizator ma prawo dokonywania zmian w regulaminie bez podawania przyczyny. 
18. Ostateczna i wiążąca interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 
19. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż: 
a) administratorem danych osobowych zbieranych w zgłoszeniach jest Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk; wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 2/ 92, NIP 583-10-10-860,
b) kontakt z ABI – daneosobowe@gak.gda.pl 
c) dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowej organizacji wydarzenia pn.”Dziecięcy Pchli Targ” i zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestnikom,
d) dane osobowe będą przetwarzane do czasu organizacji i rozliczenia wydarzenia,
e) dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom
f) podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt. a tj. wyrażenia zgody i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ,
g) uczestnik wydarzenia ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania , prawo do przenoszenia danych , prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
h) uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dot. Uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r. 
i) podanie GAK danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu ustawienia stanowiska targowego podczas wydarzenia pn. Pchli Targ.
20. Opiekunowie osób niepełnoletnich wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach zgłoszeniowych i oświadczają, że wszelkie dane podają dobrowolnie i zostali poinformowani o prawie dostępu do treści tych danych i ich poprawiania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.

Nie

Uwaga! Dla sprzedających podczas Dziecięcego Pchlego Targu obowiązują wcześniejsze zapisy. Aby dokonać zgłoszenia należy wysłać email z danymi (imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko opiekuna oraz numer telefonu) do 06.06.2018 r. na adres: daria@plama.art.pl


10.06.18
niedziela
12:00
Plama
Familijne
Nie
www.facebook.com/events/632701247066292