Familijne

Dziecięcy Pchli Targ

Jesteś tutaj

Hej, dzieciaki! Czas na wiosenne porządki na półkach! Zróbcie je razem z „Plamą” podczas Dziecięcego Pchlego Targu!
 
Dziecięcy Pchli Targ to kolejna edycja plenerowej imprezy, która odbywa się na gdańskiej Zaspie przy Klubie „Plama” GAK, przyciągając sporą liczbę kupujących i sprzedających, zarówno małych, jak i dużych. Kwietniowe wydarzenie będzie doskonałym pretekstem do zrobienia wiosennych porządków na półkach, albo… nowych zakupów.
 
Dziecięcy Pchli Targ to okazja, aby spróbować swoich sił jako sprzedawca (obowiązują wcześniejsze zgłoszenia!). Na krótką chwilę każde dziecko może zamienić się w prawdziwego biznesmena i zbudować swój własny stragan z maskotkami, grami i lalkami. Zarówno fani zakupów, jak i ci, co mają żyłkę do interesów, powinni być usatysfakcjonowani. Pierwszych z pewnością ucieszy wybór nieprzebranej ilości najróżniejszych zabawek, drugich możliwość stworzenia własnego stoiska targowego. 
 
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. 
 
Uwaga! Dla sprzedających podczas Dziecięcego Pchlego Targu obowiązują wcześniejsze zapisy. Aby dokonać zgłoszenia należy wysłać email z danymi (imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko opiekuna oraz numer telefonu) do 05.09.2018 r. na adres: daria@plama.art.pl, a w dniu wydarzenia dostarczyć uzupełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia (załączoną do regulaminu).
 
Regulamin udziału w wydarzeniu poniżej.
_______
REGULAMIN WYDARZENIA DZIECIĘCY PCHLI TARG:
 
1. Organizatorem wydarzenia Dziecięcy Pchli Targ jest „Plama” Gdański Archipelag Kultury.
2. Impreza jest wydarzeniem plenerowym i odbędzie się na terenie przyległym do klubu „Plama” GAK (trawnik, chodnik, ławki) ul. Pilotów 11, 80-460 Gdańsk Zaspa, dnia 09.09.2018 r. (niedziela) w godzinach 12:00-15:00. 
3. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
4. Wydarzenie polega na samodzielnym stworzeniu przez dzieci stanowiska targowego, wyłożeniu zabawek w miejscach wyznaczonych przez organizatora i ich wymianie lub sprzedaży. Organizator nie zapewnia uczestnikom wydarzenia materiałów potrzebnych do stworzenia własnego stoiska (tj. krzeseł, stołów itp.). 
5. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wysłać na adres daria@plama.art.pl do dnia 05.09.2018 r. zgłoszenie, które powinno zawierać następujące informacje:
- imię i nazwisko dziecka/dzieci,
- imię i nazwisko opiekuna dziecka/dzieci,
- telefon kontaktowy do opiekuna dziecka/dzieci.
6. W wydarzeniu mogą uczestniczyć tylko osoby, które dokonały zgłoszenia zgodnego z regulaminem oraz dostarczyły w dniu wydarzenia uzupełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia (Załącznik nr 1). Liczba miejsc dla sprzedających jest ograniczona.
7. Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8. Każde dziecko musi być pod opieką osoby dorosłej.
9. W wydarzeniu mogą brać udział dzieci do lat 13.
10. Do wymiany można przynosić wyłącznie przedmioty przeznaczone do zabawy dla dzieci, w tym także książki, płyty z filmami itp.
11. Zabawki muszą być w dobrym stanie, kompletne i działające. Zabawki działające na baterie muszą mieć włożone nowe baterie.
12. Obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia zabawek i akcesoriów militarnych (karabinów, mieczy, czołgów, pistoletów itp.).
13. Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika i jego podopiecznego na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez Organizatora. 
14. Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu oraz instrukcji porządkowych Organizatora.
15. Opiekunowie ponoszą wszelką odpowiedzialność za rozliczenia fiskalne wynikające z aktualnych przepisów prawa.
16. W kwestiach nienazwanych w regulaminie decyduje Organizator.
17. Organizator ma prawo dokonywania zmian w regulaminie bez podawania przyczyny. 
18. Ostateczna i wiążąca interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 
19. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. informujemy, iż: 
a) Administratorem danych osobowych uczestnika, które są zawarte w karcie zgłoszenia wydarzenia jest Gdański Archipelag Kultury, ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 2/ 92, NIP 583-10-10-860
b) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z zapewnieniem prawidłowej organizacji wydarzenia ”Dziecięcy Pchli Targ” i zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestnikom, zgodnie z Rozporządzeniem PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
c) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować poprzez e-mail : daneosobowe@gak.gda.pl 
d) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
e) Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
f) Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania , prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dot. uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r. 
g) Podanie danych osobowych w celach związanych z zapewnieniem prawidłowej organizacji wydarzenia i zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestnikom jest dobrowolne i stanowi warunek udziału w wydarzeniu ”Dziecięcy Pchli Targ”
20. Opiekunowie osób niepełnoletnich wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach zgłoszeniowych i oświadczają, że wszelkie dane podają dobrowolnie i zostali poinformowani o prawie dostępu do treści tych danych i ich poprawiania zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO.
 
 „Plama” Gdański Archipelag Kultury
ul. Pilotów 11, 80-460 Gdańsk
tel. 58 557 42 47
 
Dziecięcy Pchli Targ 09.09.2018, godz. 12.00-15.00 – karta zgłoszeniaImię i nazwisko dziecka/dzieci ………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko opiekuna ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy do opiekuna ……………………………………………………………………….

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem wydarzenia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach zgłoszeniowych i oświadczam, że wszelkie dane podaję dobrowolnie. 

Zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do treści tych danych, ich sprostowania , usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przeniesienia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem przetwarzania i o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz otrzymałem/am pozostałe informacje zgodnie z art.13 Rozporządzenia PE i RE nr 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego i mojego podopiecznego na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez Organizatora.


………………………………………………
Podpis opiekuna
Nie
DZIECIĘCY PCHLI TARG

09.09.2018 r. (niedziela), godz. 12.00 – 15.00

„Plama” GAK, ul. Pilotów 11, 80-460 Gdańsk Zaspa

Trawnik przed „Plamą”

Wstęp wolny

 

Uwaga! Dla sprzedających podczas Dziecięcego Pchlego Targu obowiązują wcześniejsze zapisy. Aby dokonać zgłoszenia należy wysłać email z danymi (imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko opiekuna oraz numer telefonu) do 05.09.2018 r. na adres: daria@plama.art.pl, a w dniu wydarzenia dostarczyć uzupełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia (załączoną do regulaminu).

09.09.18
niedziela
12:00
Plama
Familijne
Nie
https://www.facebook.com/events/570506320031257/?active_tab=about