Familijne

Dziecięcy Pchli Targ

Jesteś tutaj

Hej, dzieciaki! Czas na wiosenne porządki na półkach! Zróbcie je razem z „Plamą” podczas Dziecięcego Pchlego Targu!
 
Dziecięcy Pchli Targ to kolejna edycja plenerowej imprezy, która odbywa się na gdańskiej Zaspie przy Klubie „Plama” GAK, przyciągając sporą liczbę kupujących i sprzedających, zarówno małych, jak i dużych. Kwietniowe wydarzenie będzie doskonałym pretekstem do zrobienia wiosennych porządków na półkach, albo… nowych zakupów.
 
Dziecięcy Pchli Targ to okazja, aby spróbować swoich sił jako sprzedawca (obowiązują wcześniejsze zgłoszenia!). Na krótką chwilę każde dziecko może zamienić się w prawdziwego biznesmena i zbudować swój własny stragan z maskotkami, grami i lalkami. Zarówno fani zakupów, jak i ci, co mają żyłkę do interesów, powinni być usatysfakcjonowani. Pierwszych z pewnością ucieszy wybór nieprzebranej ilości najróżniejszych zabawek, drugich możliwość stworzenia własnego stoiska targowego. 
 
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. 
 
Uwaga! Dla sprzedających podczas Dziecięcego Pchlego Targu obowiązują wcześniejsze zapisy (rejestracja zgłoszeń rusza 3 kwietnia). Aby dokonać zgłoszenia należy wysłać email z danymi (imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko opiekuna oraz numer telefonu) do 18.04.2018 r. na adres: daria@plama.art.pl.
 
Regulamin udziału w wydarzeniu poniżej.
_______
REGULAMIN WYDARZENIA DZIECIĘCY PCHLI TARG:
 
1. Organizatorem wydarzenia Dziecięcy Pchli Targ jest „Plama” Gdański Archipelag Kultury.
2. Impreza jest wydarzeniem plenerowym i odbędzie się na terenie przyległym do klubu „Plama” GAK (trawnik, chodnik, ławki) ul. Pilotów 11, 80-460 Gdańsk Zaspa, dnia 22.04.2018 r. (niedziela) w godzinach 12:00-15:00.
3. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
4. Zabawa polega na samodzielnym stworzeniu przez dzieci stanowiska targowego, wyłożeniu zabawek w miejscach wyznaczonych przez organizatora i ich wymianie lub sprzedaży. Organizator nie zapewnia uczestnikom wydarzenia materiałów potrzebnych do stworzenia własnego stoiska (tj. krzeseł, stołów itp.). 
5. Aby wziąć udział  w wydarzeniu należy wysłać na adres daria@plama.art.pl do dnia 18.04.2018 r. zgłoszenie, które powinno zawierać następujące informacje:
- imię i nazwisko dziecka/dzieci,
- imię i nazwisko opiekuna dziecka/dzieci,
- telefon kontaktowy do opiekuna dziecka/dzieci.
6. W wydarzeniu mogą uczestniczyć tylko osoby, które dokonały zgłoszenia zgodnego z regulaminem oraz podpisały kartę zgłoszenia. Liczba miejsc dla sprzedających jest ograniczona.
7. Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych.
8. Każde dziecko musi być pod opieką osoby dorosłej.
9. W wydarzeniu mogą brać udział dzieci do lat 13.
10. Do wymiany można przynosić wyłącznie przedmioty przeznaczone do zabawy dla dzieci, w tym także książki, płyty z filmami itp.
11. Zabawki muszą być w dobrym stanie, kompletne i działające. Zabawki działające na baterie muszą mieć włożone nowe baterie.
12. Obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia zabawek i akcesoriów militarnych (karabinów, mieczy, czołgów, pistoletów itp.).
13. Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika i jego podopiecznego na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez Organizatora.
14. Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu oraz instrukcji porządkowych Organizatora.
15. Opiekunowie ponoszą wszelką odpowiedzialność za rozliczenia fiskalne wynikające z aktualnych przepisów prawa.
16. W kwestiach nienazwanych w regulaminie decyduje Organizator.
17. Organizator ma prawo dokonywania zmian w regulaminie bez podawania przyczyny.
18. Ostateczna i wiążąca interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
19. „Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, iż:
- administratorem danych osobowych zbieranych w zgłoszeniach  jest Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk; wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 2/ 92, NIP 583-10-10-860,
- zbierane dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowej organizacji wydarzenia pn.”Dziecięcy Pchli Targ” i zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestnikom,
- zbierane dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom,
- uczestnicy wydarzenia mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
- podanie GAK danych osobowych jest dobrowolne.”
20. Opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach zgłoszeniowych i oświadczają, że wszelkie dane podają dobrowolnie i zostali poinformowani o prawie dostępu do treści tych danych i ich poprawiania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.
 
 
„Plama” Gdański Archipelag Kultury
ul. Pilotów 11, 80-460 Gdańsk
tel. 58 557 42 47
 
Nie
DZIECIĘCY PCHLI TARG

22.04.2018 r. (niedziela), godz. 12.00 – 15.00

„Plama” GAK, ul. Pilotów 11, 80-460 Gdańsk Zaspa

Trawnik przed „Plamą”

Wstęp wolny

 

Obowiązują zapisy (rejestracja zgłoszeń rusza 3 kwietnia). Aby dokonać zgłoszenia należy wysłać email z danymi (imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko opiekuna oraz numer telefonu) do 18.04.2018 r. na adres: daria@plama.art.pl.

 

22.04.18
niedziela
12:00
Plama
Familijne
Nie
www.facebook.com/events/206051800152934