Praca

Jesteś tutaj

 Gdański Archipelag Kultury aktualnie nie ogłasza nabórów.

Aktualizacja: 15 kwietnia 2019r.

 

DO POBRANIA:

  1. Klauzula informacyjna i klauzula zgody
  2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibieGdańskiego Archipelagu Kultury
ul. Dworcowa 9, 80-020 Gdańsk, sekretariat  (1piętro),
w kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – nazwa stanowiska na które chcą Państwo aplikować i nazwę placówki GAK do której Państwo aplikują”

Prosimy o dokładne zapoznanie się z ogłoszeniami, dokumenty rekrutacyjne należy własnoręcznie podpisać.

Oferty, które wpłyną do siedziby GAK określonym w ogłoszeniu terminie nie będą rozpatrywane.
Wybrani kandydaci spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowy kwalifikacyjne.
Administratorem danych osobowych jest Gdański Archipelag Kultury.
Złożone dokumenty do celów rekrutacji nie będą zwracane poszczególnym osobom, zostaną zniszczone, w ciągu 3-ch miesięcy od daty zakończenia rekrutacji.