Przetargi

Jesteś tutaj

13.03.2018r

 Informacja o wyniku przetargu.

 Na podstawie art.92ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Gdański Archipelag Kultury w Gdańsku informuje, że w przetargu z dnia 01.03.2018r na usługę ochrony osób i dozór mienia , oferty złożyły firmy:

 1.       D.S.Fokus  Sp. z o.o. ul. Obrazkowa 20A,03-188 Warszawa. Oferta  otrzymała w kryterium:

-Cena  43,38 pkt.

- Doświadczenie  40 pkt.

Łączna punktacja 83,38 pkt.

 2.Agencja ochrony WENA Sp.80-042 Gdańsk  ul.Sandomierska1.Oferta otrzymała w kryterium:

-Cena 60pkt.

-Doświadczenie 40pkt.

Łączna punktacja 100pkt.

 Uzasadnienie wyboru:  W wyniku przetargu wygrała  Agencja ochrony WENA Sp.80-042 Gdańsk  ul.Sandomierska1.Jest to  oferta która  nie podlega odrzuceniu, została złożona przez wykonawcę niepodlegającym  wykluczeniu, spełnia wszystkie wymogi i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria.

 

 

 Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art.94.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  Z poważaniem

 

Ewa Gryckiewicz 

 

 

 

PLAN  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Wartość brutto PLN

Tryb zamówienia

Termin ogłoszenia

Termin realizacji

1.

Nagłośnienie i oświetlenie koncertów .

 

usługa

 

350 000

przetarg nieograniczony

II połowa kwietnia

1 rok od daty podpisania umowy

2.

Ochrona koncertów.

 

usługa

 

450 000

 

przetarg nieograniczony

 

II połowa lutego

1 rok od daty podpisania umowy