Praca

Jesteś tutaj

 

Gdański Archipelag Kultury ogłasza nabór na stanowiska:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty ds. obsługi technicznej i organizacji imprez/wydarzeń/projektów muzycznych w Stacji Orunia Gdańskiego Archipelagu Kultury w wymiarze ½ etatu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty ds. organizacji imprez w zakresie sztuk plastycznych i opracowywania graficznego materiałów promocyjnych w Stacji Orunia Gdańskiego Archipelagu Kultury wymiarze ½ etatu

Do pobrania:

  1. Klauzula informacyjna i klauzula zgody
  2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie  Gdańskiego Archipelagu Kultury ul. Dworcowa 9, 80-020 Gdańsk, sekretariat  1-wsze  piętro, w kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – nazwa stanowiska na które chcą Państwo aplikować i nazwę placówki GAK do której Państwo aplikują” w terminie  do dnia 05.03.2019r. do godz. 16.00.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z ogłoszeniami, dokumenty rekrutacyjne należy własnoręcznie podpisać.

Oferty, które wpłyną do siedziby GAK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Wybrani kandydaci spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowy kwalifikacyjne. Administratorem danych osobowych jest Gdański Archipelag Kultury. Złożone dokumenty do celów rekrutacji nie będą zwracane poszczególnym osobom, zostaną zniszczone, w ciągu 3-ch miesięcy od daty zakończenia rekrutacji.