Zgłoś projekt w Budżecie Obywatelskim 2019

Jesteś tutaj

Written by tomasz.hildebrand On the

Kreatywności gdańszczanom nie brakuje - tylko w ubiegłym roku zgłosili ponad 450 wniosków do BO 2018. Czy w tym roku uda się pobić ten rekord? To okaże się już 1 kwietnia. Póki co, zachęcamy do składania propozycji do Budżetu Obywatelskiego 2019.

Doświadczenia wnioskodawców pokazują, że warto złożyć też ponownie projekt, który np. w ubiegłym roku cieszył się sporym poparciem mieszkańców, ale nie wygrał, ponieważ inne pomysły zgłoszone w danej dzielnicy otrzymały więcej głosów. Niewykluczone, że właśnie w tegorocznym głosowaniu to właśnie te projekty okażą się najbardziej potrzebne czy najciekawsze.

1 marca rozpoczynają się przygotowania do kolejnej edycji BO, na rok 2019. Gdańszczanie mogą składać propozycje do 30 marca. W tym roku mieszkańcy będą mieli do rozdysponowania blisko 20 milionów złotych. Z tej kwoty 15,855 mln złotych przeznaczonych będzie na realizację projektów dzielnicowych, natomiast 3,964 mln złotych – na projekty ogólnomiejskie.

więcej: http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Budzet-Obywatelski-2019-Od-czwartku-skla...

Jak to zrobić:

Każdy, kto chce złożyć projekt do budżetu obywatelskiego w pierwszej kolejności powinien zdecydować czy to będzie projekt dla mieszkańców dzielnicy czy dotyczy większego obszaru miasta.

 

Projekt dzielnicowy to projekt, który w sposób szczególny służy mieszkańcom danej dzielnicy. Kwota takiego projektu nie może przekroczyć limitu przeznaczonego dla danej dzielnicy.

 

Projekt ogólnomiejski to projekt, który dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy lub miejsce jego realizacji nie jest przypisane do jednej dzielnicy. Kwota jednego projektu ogólnomiejskiego nie może przekroczyć 2 000 000 zł.

 

Każdy projekt musi być poparty przez grupę co najmniej 15 mieszkańców Gdańska uprawnionych do udziału w konsultacjach. W przypadku projektów dzielnicowych muszą być to mieszkańcy dzielnicy, której projekt dotyczy.

 

JAK ZŁOŻYĆ PROJEKT?

Podstawą zgłoszenia projektu jest wypełnienie formularza wniosku w systemie elektronicznym poprzez stronę https://gdansk.zetwibo.pl  lub www.gdansk.pl w dniach 1 – 30 marca 2018 r.

 KROK 1

REJESTRACJA W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM

Pierwszym krokiem jest rejestracja wnioskodawcy. Należy podać: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, wybrać nazwę użytkownika oraz hasło (dane zbierane są wyłącznie na potrzeby budżetu obywatelskiego w celu kontaktu z wnioskodawcą).

Każde następne wejście do systemu elektronicznego odbywa się poprzez logowanie.

 KROK 2

WYPEŁNIENIE FORMULARZA WNIOSKU

Formularz zawiera następujące pozycje:

  • Tytuł zadania

Wiele osób sugeruje się tytułem projektu w trakcie głosowania, zatem warto by był on jasny i atrakcyjny.

  • Opis zgłaszanego zadania wraz z uzasadnieniem konieczności realizacji zadania

Opis powinien zawierać najważniejsze elementy projektu.

Przykład 1: zrealizowany ma być plac zabaw. Zatem warto wskazać jakie urządzenia zabawowe powinny być postawione, jaka ma być nawierzchnia, czy plac ma być ogrodzony itp.

Jeśli opis jest długi i nie mieści się o kreślonej w formularzu liczbie znaków można dołączyć szerszy opis jako załącznik.

Przykład 2: warsztaty komputerowe dla seniorów. W tym wypadku w opisie warto wskazać liczbę zajęć, miejsce gdzie będą się one obywały (być może miejsce generuje koszty), liczbę uczestników, zakres warsztatów itp.

PAMIĘTAJ

Im większa dokładność w opisie projektu tym sprawniejsza jest weryfikacja projektu i ocena jego kosztu.

  • Lokalizacja

Miejsce lokalizacji należy wskazać na mapie, a także opisać w formularzu. Jeśli jest to możliwe należy wskazać numer działki i obręb, co jest szczególnie ważne w przypadku inwestycji. Numer działki i obręb można sprawdzić na mapie Gdańska. Prosimy także o załączanie zdjęcia terenu, gdzie powstać ma inwestycja lub fragmentu mapy z dokładnie zaznaczoną lokalizacją.

  • Szacowany przez Ciebie koszt zadania i jego składniki

Warto skorzystać z Cennika miejskiego. W szacowaniu kosztów pomogą także pracownicy Urzędu Miejskiego lub jednostek miejskich. Jeśli jednak nie masz możliwości oszacowania kosztów – nie przejmuj się. Podczas weryfikacji projektów koszty zadań będą dokładnie analizowane i w przypadku konieczności zmiany wskazanego kosztu każdy wnioskodawca zostanie o tym poinformowany.

  • Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

To również szacunkowy koszt, ale warto pamiętać, że każda inwestycja generuje koszty utrzymania w kolejnych latach.

 KROK 3

DRUK FORMULARZA WNIOSKU I ZEBRANIE PODPISÓW POPARCIA

Formularz wniosku można w systemie elektronicznym edytować dowolną liczbę razy ("Zapisz kopię roboczą"), jednak ostatecznie należy go przesłać elektronicznie do Urzędu Miejskiego w Gdańsku ("Oddaj do rozparzenia"), a następnie należy WYDRUKOWAĆ FORMULARZ (opcja "Drukuj" - formularz wydrukuje się razem z listą do zebrania podpisów poparcia) i zebrać 15 podpisów poparcia mieszkańców (dzielnicy, jeśli to projekt dzielnicowy, mieszkańców Gdańska jeśli to projekt ogólnomiejski).

 

KROK 4

DOSTARCZENIE FORMULARZA WNIOSKU DO URZĘDU MIEJSKIEGO W GDAŃSKU

Wydrukowany formularz wniosku wraz załącznikami (jeśli są) i podpisami poparcia należy dostarczyć do dowolnego Zespołu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub wysłać pocztą z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski 2019” – liczy się data stempla pocztowego.

 

Można złożyć dowolną liczbę projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich.

 

MASZ WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE TWOJEGO PROJEKTU?

CHĘTNIE POMOŻEMY!

 W Zespole Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, przy ul. Nowe Ogrody 8/12 przez cały okres przyjmowania projektów będzie funkcjonował PUNKT KONSULTACYJNY, w którym będzie można uzyskać pomoc, napisać projekt, złożyć projekt i dowiedzieć się więcej o całym procesie budżetu obywatelskiego.

 

Zapraszamy także do spotkania z nami w centrach handlowych: 3 marca - Galeria Bałtycka, 10 marca - Galeria Morena, 24 marca - Galeria Zaspa. W tych dniach w godzinach 12.00 - 18.00 będzie można sprawdzić jak złożyć projekt, otrzymać materiały informacyjne czy porozmawiać o budżecie obywatelskim.